Algemene Voorwaarden Shop & Win

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de campagne Shop & Win (“de actie”) georganiseerd door Takeaway.com Central Care B.V., startend op 17-03-2021 en eindigend op 02-05-2021. Restaurants kunnen aan de campagne deelnemen door tijdens de actieperiode op de Partner Webshop bestellingen te plaatsen boven € 100,- inclusief btw te plaatsen. Als een restaurant boven die drempel bestelt, kan het aan het rad draaien om prijzen te winnen. De prijzen bestaan uit EURO 2020 tickets (tickets worden per 2 uitgereikt), diverse EURO 2020 merchandise en kortingsbonnen voor de Partner Webshop.

Algemeen

1. De Actie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlandse recht, gevestigd te Amsterdam aan de Oosterdoksstraat 80 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69769753 handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon op persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V. (“Takeaway.com”).

2. Door deelname aan de Actie, ga jij, hierna ook aangeduid als “Deelnemer” akkoord met deze voorwaarden.

3. Door deel te nemen aan de Actie stemt de deelnemer tevens in met de door de UEFA gehanteerde "UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents", waarin, zonder beperkingen, het gebruik, de geldigheid en de terugbetalingen van de UEFA EURO 2020-tickets worden geregeld.

4. De Actie begint op 17-03-2021 en eindigt op 02-05-2021.

5. Deelnemers die handelen in strijd met deze Actievoorwaarden worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De actie

6. De actie wordt gehouden op de Partner Webshop in de volgende landen: België en Polen.

7. Om mee te doen aan de Actie moet de Deelnemer:

a. Plaats een bestelling met een minimale orderwaarde van 100 euro inclusief btw in de Partner Webshop en meld je aan door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken om een e-mail te ontvangen met meer informatie en een link om deel te nemen.

b. Klik op de link in de deelname e-mail om doorgelinkt te worden naar een speciale landingspagina.

c. Schrijf een creatieve review over een product gekocht in de Partner Webshop.

8. De Deelnemer die aan voorwaarden a, b en c van artikel 7 heeft voldaan, kan een van de prijzen winnen. De winnaar wordt door een jury gekozen op basis van originaliteit.

9. Deelnemers mogen zo vaak aan de actie deelnemen als zij willen, maar kunnen slechts één set UEFA EURO 2020-tickets winnen.

10. Takeaway.com berekent geen communicatiekosten voor de deelname aan de Actie.

11. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de Actie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.

Deelnemers

12. Iedereen kan deelnemen aan de Campagne met uitzondering van (familieleden van) medewerkers van Takeaway.com, groepsmaatschappijen van Takeaway.com en derde partijen die door Takeaway.com zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.

13. Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen goedkeuring te hebben van ouders of voogd om deel te kunnen nemen aan deze actie. Helaas zijn wij niet in staat te verifiëren of onze Deelnemers jonger zijn dan 16 jaar. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun kinderen.

14. Takeaway.com kan Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder een reden op te geven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Prijzen

15. Onder voorbehoud van artikel 16, kunnen de volgende prijzen worden gewonnen:

a. UEFA EURO 2020-tickets voor een UEFA EURO 2020-wedstrijd + reisarrangementen, indien van toepassing.

i. Voor de winnaars in België: 40x een groepswedstrijd in Rusland of Denemarken, inclusief reis van en naar de gaststad en verblijf ter waarde van duizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 1285,-), 2x een kwartfinalewedstrijd in Azerbeidzjan, inclusief reis van en naar de gaststad en verblijf ter waarde van éénduizend tweehonderdvijfentwintig euro (€ 1225,-).

b. Diverse EURO 2020 merchandise

i. Voor de winnaars in België: 30 rugzakken ter waarde van dertig euro (€30,-), 50 adidas wedstrijdballen ter waarde van 100 euro (€100,-). , 200 sjaals ter waarde van 5 euro (€5,-).

c. 20% kortingsvoucher op Takeaway.com disposables in de Partner Webshop.

16. Door deel te nemen aan de Actie erkent en stemt de deelnemer ermee in dat het aantal beschikbare tickets voor de Actie afhankelijk is van het aantal tickets dat door de UEFA aan Takeaway.com wordt toegekend. Takeaway.com mag, naar eigen goeddunken, eenzijdig het aantal UEFA EURO 2020-tickets wijzigen dat wordt toegekend in het kader van of in verband met de Actie indien de UEFA besluit het aantal toe te kennen tickets te wijzigen. Takeaway.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten of schade die voortvloeien uit of verband houden met een dergelijke wijziging.

17. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of andere tickets, goederen of diensten. Tickets worden toegekend voor vooraf bepaalde wedstrijden; winnaars hebben niet het recht om de wedstrijd te kiezen die zij willen bezoeken. In geval van weigering van de prijs, blijft de prijs eigendom van Takeaway.com.

18. Takeaway.com behoudt zich het recht voor de prijzen in overleg met de winnaar(s) te wijzigen. Het wijzigen van prijzen zal slechts in overleg met de winnaar(s) gebeuren.

19. Prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

20. Vouchers voor de Partner Webshop zijn geldig tot 31-7-2021. Vouchers kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor andere vouchers en kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook. Bij inwisseling van de voucher zijn de algemene voorwaarden van Takeaway.com en de voorwaarden op de voucher zelf van toepassing.

Selectie en aankondiging van de winnaars

21. De winnaars worden door een jury geselecteerd op basis van originaliteit en naleving van de voorwaarden van artikel 7. De selectie vindt plaats tussen 3-05-2021 en 10-05-2021.

22. De winnaars van de Actie ontvangen uiterlijk op 10-05-2021 een e-mail van Takeaway.com met meer details over de prijs. Indien de winnaar niet binnen twee weken op deze e-mail reageert, vervalt de prijs of wordt deze aan een andere Deelnemer gegeven.

23. Een winnaar die tickets voor een UEFA EURO 2020-wedstrijd heeft gewonnen, zal worden gevraagd om wat meer details en bepaalde verzekeringen te geven door een formulier in te vullen. Indien de winnaar (ook namens vergezellende persoon) (i) niet reageert; (ii) het formulier niet volledig en correct invult; (iii) niet akkoord gaat met de UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents (iv) op het formulier aangeeft dat hij/zij niet in staat is de desbetreffende wedstrijd bij te wonen; (v) op het formulier aangeeft dat hij/zij niet in het bezit is van een geldig paspoort; of (vi) aangeeft dat hij/zij fysiek niet in staat is om te reizen, dan zal de prijs worden verbeurd of aan een andere Deelnemer worden gegeven.

24. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt aan Takeaway.com correct, waarheidsgetrouw en volledig is.

25. Takeaway.com zal niet corresponderen met betrekking tot de resultaten van de Actie.

26. De winnaar verleent Takeaway.com een niet-herroepelijk, onbeperkt recht om de in de Actie ingediende recensie voor marketingdoeleinden te gebruiken, mits deze volledig wordt geanonimiseerd.

Privacy

27. Zowel de privacyverklaring van Takeaway.com (https://shop.takeaway.com/nl-BE/content/privacy-statement) als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die door de Deelnemer wordt gedeeld in verband met deze Actie.

28. De persoonlijke informatie die de Deelnemer aan Takeaway.com ter beschikking stelt in verband met de Campagne, wordt gebruikt om de Deelnemer over de Actie te informeren en de Deelnemer te informeren als hij/zij een prijs heeft gewonnen. Deze gegevens worden na drie maanden verwijderd.

Aansprakelijkheid

29. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.

30. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen die het gevolg zijn van het gebruik van de prijs.

31. Takeaway.com garandeert de kwaliteit van de prijzen die door derden worden verstrekt niet.

32. Elke aansprakelijkheid van Takeaway.com met betrekking tot het gebruik en/of de geldigheid van de UEFA EURO 2020 tickets, accommodatie en/of reisregelingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Zodra de tickets aan de winnaar zijn toegekend, is elk verder gebruik uitsluitend onderworpen aan de door de UEFA toegepaste voorwaarden, die hier kunnen worden gevonden. Takeaway.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, kosten of schade die voortvloeien uit of verband houden met het uitstellen, annuleren, opgeven, veranderen van plaats, verminderen van stadioncapaciteit of het spelen achter gesloten deuren van een UEFA EURO 2020-wedstrijd of de onmogelijkheid om een dergelijke wedstrijd anderszins bij te wonen.

33. Wordt de wedstrijd om welke reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort, dan zijn Takeaway.com en door Takeaway.com ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die door Deelnemers worden gemaakt en Deelnemers hebben geen recht op compensatie.

Overig

34. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op https://shop.takeaway.com/nl-BE/content/algemenevoorwaarden-shop-en-win.

35. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Actie of deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam (Nederland).

36. Te betalen kansspelbelasting verbonden aan de Actie komen voor rekening van Takeaway.com.

37. Neem altijd contact op met je belastingadviseur wanneer je een prijs wint. Gewonnen prijzen dienen als winst aangegeven te worden bij de Belastingdienst.

38. Neem voor klachten over de Actie contact op met de klantenservice van Takeaway.com.

Contactgegevens:

Havenlaan 86C B411

1000 Brussel - België

Email : be@takeaway.com

Tel : 02 375 92 32