Общи условия на Takeaway.com кампанията “ Пазарувай и Спечели”

Общи условия на Takeaway.com кампанията  “ Пазарувай и Спечели”

Тези Общи условия са приложими за Кампанията “ Пазарувай и Спечели” („Кампанията“) от Takeaway.com Central Core B.V., която се провежда от 17-03-2021 до 2-05-2021. Ресторантите могат да участват в кампанията, като поръчат за над 60 лева вкл. ДДС в нашия Партньорски онлайн магазин през периода на кампанията. Ако ресторант поръча над тази сума, той може да завърти колелото, за да спечели награди. Наградите са билети за EURO 2020 (билетите се връчват по двойки- за по 2-мадуши), разнообразие от EURO 2020 маркови стоки и ваучери за отстъпка в нашия Партньорския онлайн магазин.

Общи условия

1. Кампанията се организира от Takeaway.com Central Core BV - частно дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно законодателството на Нидерландия, със седалище на адрес: Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam и действащо за собствена сметка и от името на всяко юридическо лице или лице, което контролира, е контролирано от или което се намира под общия контрол, пряко или непряко, на Takeaway.com Group BV (наричано по-долу „Takeaway.com“).

2. С участието си в Кампанията, Вие, наричани по-долу „Участник“, декларирате, че сте съгласен(на) с тези Общи условия.

3. С участието си в Кампанията, Участникът също се съглaсява с [‘UEFA EURO 2020 Правила и Условия за продажба на билети и придружаващи документи’] прилагано от УЕФА и което урежда, без ограничение, използване, валидност и възстановяване на суми във връзка с билетите за UEFA EURO 2020.

4. Кампанията ще започне на 17-03-2021 и ще приключи на 2-05-2021.

5. Участниците, които действат в нарушение на тези условия, ще бъдат изключени от участие в Кампанията. 

Кампанията

6. Кампанията е регистрирана в Партньорския онлайн магазин в следните страни: Холандия, Германия, Швейцария, Румъния, България, Австрия, Франция и Португалия.

7. За да участва в Кампанията, Участникът трябва:

a) Да направи поръчка с минимална стойност над 60 лева вкл. ДДС в Партньорския онлайн магазин и да избере, като постави отметка в определеното поле, дали за да получи имейл с повече информация и линк за участие.

b) Да кликне върху линка в имейла, потвърждаващ участие на Участникът, за да бъде изпратен към определената главна страница.

c) Да завърти колелото на определената главна страница.

8. Участникът, който отговаря на условията [a, b или c] от Член 6, може да спечели една от наградите. Победителят се избира на случаен принцип чрез теглене от компютър.

9. Участниците могат да участват в Кампанията толкова често, колкото искат, но могат да спечелят само един комплект билети за UEFA EURO 2020.

10. Takeaway.com не начислява комуникационни разходи за участие в Кампанията.

11. Takeaway.com си запазва правото да спре, оттегли или разшири Кампанията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.

Участници

12. Всеки може да участва в Кампанията с изключение на (членове на семейството на) служители на Takeaway.com, компании от групата на Takeaway.com и трети лица, ангажирани от Takeaway.com за изпълнението на тази Кампания. 

13. За участие в Кампанията е необходима минимална възраст от 18 години. Участници на възраст под 18 години трябва да имат разрешение от техните родители или настойници, за да участват в Кампанията. Ние обаче не сме в състояние да проверим дали даден Участник е на възраст над 18 години. Затова съветваме родителите да участват в онлайн дейностите на своите деца. 

14. Takeaway.com може да откаже или да изключи Участници по свое усмотрение, без да посочва причина за това и без да носи отговорност за щети на Участника.

Награди

15. Обект на Клауза 16, предвидените награди са: 

a) Билети за UEFA EURO 2020 за мач на UEFA EURO 2020 + туристически пакети, когато е приложимо.

i. За победителите в България: 28x мач от груповата фаза в Унгария, Русия или Румъния, включително пътуване до и от града домакин и настаняване на стойност хиляда сто двадесет и пет евро (€ 1225, -), вкл. ДДС. 6x мач за кръг 16 (RO16) в Унгария, включително пътуване до и от града домакин и настаняване на стойност хиляда сто двадесет и пет евро (€ 1225, -) вкл. ДДС.

b) Разнообразие от EURO 2020 маркови стоки

i. За победителите в България: 20 раници на стойност тридесет евро (30 евро, -) вкл. ДДС., 5 футболни топки на аdidas на стойност сто евро (100 евро, -) вкл. ДДС., 50 шала на стойност пет евро (5 евро, -)вкл. ДДС.

c) Ваучер за отстъпка от 20% за избрани артикули за еднократна употреба от Партньорския онлайн магазин. Отстъпката може да се използва само за закупуване на продукти за еднократна употреба с логото на Takeaway.com, включително хартиени торбички, кутии за пица, кутии за хамбургери и с двете логота на Takeaway.com и на UEFA EURO 2020. 

16. С влизането си в Кампанията, Участникът признава и се съгласява, че броят на наличните билети за Кампанията зависи от броя на билетите, разпределени от UEFA на Takeaway.com. Takeaway.com може, по свое усмотрение, едностранно да промени броя на билетите за UEFA EURO 2020, които ще бъдат връчени в рамките на или във връзка с Кампанията, ако UEFA реши да промени броя на билетите, които ще бъдат разпределени. Takeaway.com не може да носи отговорност за загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с такова изменение.

17. Наградите не могат да бъдат заменени за пари или други стоки или услуги. Билетите се присъждат за предварително определени мачове; победителите нямат право да избират мача, който биха искали да посетят. В случай на отказ от наградата, наградата ще остане собственост на Takeaway.com. 

18. Takeaway.com може да промени наградата след консултация и само със съгласието на победителя от конкретната награда.

19. Наградите са лични и не могат да се прехвърлят.

20. Ваучерите за Партньорския онлайн магазин ще бъдат валидни до 31-7-2021. Ваучерите не могат да бъдат върнати или заменени за други ваучери и не могат да бъдат комбинирани с други ваучери от всякакъв вид. При осребряване на ваучера се прилагат общите условия на Takeaway.com и условията на самия ваучер.

Избор и обявяване на победителите

21. Тегленето на наградите ще се проведе по безпристрастен начин от Takeaway.com. Изборът се основава на произволно и безпристрастно теглене от компютър. Изборът се провежда между 17-03-2021 и 2-05-2021.

22. След като завърти колелото на определената главна страница, Участникът веднага ще получи изскачащо съобщение, указващо дали е спечелена награда. Ако се спечели награда, победителят ще получи имейл за потвърждение с повече подробности за наградата.

23. Победител, спечелил билети за мач на UEFA EURO 2020, ще бъде помолен да предостави още подробности и определени уверения, като попълни формуляр. Ако победителят (включително от името на съпровождащия) (i) не отговори; (ii) не попълва формуляра напълно и правилно; (iii) не е съгласен с Условията и условията за продажба на билети за UEFA EURO 2020 и придружаващите документи (iv) посочва във формуляра, че не е в състояние да присъства на съответния мач; (v) посочва във формуляра, че няма валиден паспорт; или (vi) показва, че той / тя физически не е в състояние да пътува, тогава наградата ще бъде отнета или дадена на друг Участник.

24. Победителите в Кампанията гарантират, че личната информация, предоставена на Takeaway.com, е вярна, достоверна и пълна.

25. Takeaway.com няма да отговаря по отношение на резултатите от Кампанията.

Защита на данните

26. Декларацията за защита на данните на Takeaway.com. и Общият регламент за защита на данните се прилагат към личната информация, споделена от Участника във връзка с тази Кампания.

27. Личната информация, предоставена от Участника на Takeaway.com във връзка с Кампанията, се използва за информиране на Участника за Кампанията и за информиране на Участника, ако е спечелил награда. Тези данни ще бъдат изтрити след три месеца.

Отговорност

28. Вие признавате, че участието в Кампанията е на Ваш собствен риск.

29. Takeaway.com не носи отговорност за щети или наранявания на имущество и/или лица в резултат на използването на наградата.

30. Takeaway.com не гарантира качеството на наградите, предоставяни от трети страни. 

31. Всякаква отговорност на Takeaway.com във връзка с използването и / или валидността на UEFA EURO 2020 билетите, организирането на настаняването и / или на пътуването, е изрично изключена. След като билетите бъдат присъдени на победителя, всяко по-нататъшно използване се урежда изрично от Общите условия, прилагани от UEFA, които могат да бъдат намерени тук. В никакъв случай Takeaway.com не може да носи отговорност за всякакви загуби, разходи или щети, произтичащи от или свързани с отлагането, анулирането, изоставянето, промяната на мястото, намаляването на капацитета на стадиона или играта при затворени врати на мач на UEFA EURO 2020 или невъзможността иначе да присъства на такъв мач. 

32. Ако състезанието бъде прекратено, изменено или спряно по каквато и да е причина, Takeaway.com и трети страни, ангажирани от Takeaway.com, не носят отговорност за щети или разходи, направени от Участниците, и Участниците нямат право на обезщетение.

Други

33. Тези Общи условия на Кампанията могат да бъдат намерени и изтеглени на [link]. 

34. За тези условия се прилага законодателството на Нидерландия. Всеки спор, произтичащ от тази Кампания или тези условия, ще бъде представен на компетентния съд в Амстердам (Нидерландия). 

35. Данъците за хазарт, дължими за тази Кампания, ще бъдат начислени на Takeaway.com.

36. Ако спечелите награда, винаги се консултирайте със своите данъчни съветници. Спечелените награди трябва да бъдат декларирани като печалба на данъчните власти.

37. За оплаквания относно Кампанията, моля, свържете се с обслужването на клиенти на Takeaway.com.

Данни за контакт:

109 Bulgaria Blvd floor -1, office 27

Manastirski Livadi Quarter

1404 Sofia
Email: bg@takeaway.com
Tel: 0700 10 400

EN ____________________________________________________________

Takeaway.com Campaign Terms & Conditions Shop & WIn

These terms & conditions are applicable to the campaign Shop & Win (“Campaign”) by Takeaway.com Central Core B.V., which runs from 17-03-2021 until 2-05-2021. Restaurants can participate in the campaign by ordering above 60 BGN (incl. VAT) on the Partner Webshop during the campaign period. If a restaurant orders above that threshold they can spin the wheel to win prizes. The prizes are EURO 2020 tickets (tickets are awarded in pairs of 2), a variety of EURO 2020 merchandise and discount vouchers for the Partner Webshop. 

General

1. The Campaign is organized by Takeaway.com Central Core B.V. a private limited liability company incorporated under Dutch law, having its registered office at Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam and acting for itself and on behalf of any corporate entity or person that controls, are controlled by or under the common control, directly or indirectly, with Takeaway.com Group B.V. (hereinafter referred to as ‘Takeaway.com’). 

2. By participating in the Campaign you, hereinafter also referred to as “Participant”, declare to agree with these terms and conditions.

3. By participating in the Campaign, the Participant also agrees to the ‘UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents’ applied by UEFA governing, without limitation, use, validity and refunds in relation to the UEFA EURO 2020 tickets.

4. The Campaign will start on 17-03-2021 and ends on 2-05-2021.

5. Participants that act in violation with these conditions will be excluded from participation in the Campaign. 

The Campaign 

6. The Campaign is enrolled on the Partner Webshop in the following countries: Netherlands, Germany, Switzerland, Romania, Bulgaria, Austria, France and Portugal.

7. To take part in the Campaign the Participant has to:
a) Place an order with a minimum order value of 60BGN, incl. VAT,in the Partner Webshop and opt-in by checking the designated box to receive an email with more information and a link to participate. 

b) Click on the link in the participation email to be linked to a dedicated landing page. 

c) Spin the wheel on the dedicated landing page.

8. The participant who has fulfilled conditions a, b and c from article 6 can win one of the prizes. The winner is chosen randomly by means of a draw on a computer.

9. Participants may participate in the Campaign as often as they want, but can only win one set of UEFA EURO 2020 tickets. 

10. No communication costs are charged by Takeaway.com for participating in the Campaign. 

11. Takeaway.com reserves the right to suspend, revoke or extend the Campaign at any time and may do so in its sole discretion.

Participants

12. Everyone can participate in the Campaign with the exceptions of (family members of) employees of Takeaway.com, group companies of Takeaway.com and third parties engaged by Takeaway.com for the execution of this Campaign. 

13. A minimal age of 18 years is required for participation in the Campaign. Participants younger than 18 years of age need to have permission from their parents or guardians to participate in the Campaign. However, we cannot verify whether a Participant is over 18. We therefore advise parents to be involved in their children’s online activities. 

14. Takeaway.com may refuse or exclude Participants in its sole discretion, without giving a reason and without being liable for any damage of the Participant.

Prizes

15. Subject to Clause 16, the prizes to be awarded are: 
a) UEFA EURO 2020 tickets to a UEFA EURO 2020 match + travel packages when applicable.

i. For the winners in Bulgaria: 28x a group stage match in either Hungary, Russia or Romania, including travel to and from the host city and accommodation worth one thousand, one hundred twenty-five euro (€ 1225,-), 6x a RO16 (Round of 16) match in Hungary including travel to and from the host city and accommodation worth one thousand, one hundred twenty-five euro (€ 1225,-). All prices are expressed in euros and include VAT.

b) Variety of EURO 2020 Merchandise

i. For the winners in Bulgaria: 20 backpacks worth thirty euro (€30,-), 5 adidas match balls worth 100 euro (€100,-), 50 scarfs worth 5 euro (€5,-).All prices are expressed in euros and include VAT.

c) 20% discount voucher on selected disposables in the Partner Webshop.The discount can be solely used for the purchase of disposables with the Takeaway.com branding, including the paper bags, pizza boxes and burger boxes with both the Takeaway.com and the UEFA EURO 2020 logo.

16. By entering into the Campaign, the Participant acknowledges and agrees that the number of tickets available for the Campaign is dependent on the number of tickets allocated by UEFA to Takeaway.com. Takeaway.com may, at its sole discretion, unilaterally change the number of UEFA EURO 2020 tickets to be awarded under or in connection with the Campaign if UEFA decides to amend the number of tickets that will be allocated. Takeaway.com cannot be held liable for any losses, costs or damages arising from or related to such amendment.

17. Prizes cannot be exchanged for money or other tickets, goods or services. Tickets are awarded for predetermined matches; winners are not entitled to choose the match they would like to visit. In case of refusal of the prize, the prize will remain property of Takeaway.com. 

18. Takeaway.com can change the prize in consultation with, and only with consent of the winner of the specific prize. 

19. Prizes are personal and are not transferable. 

20. Vouchers for the Partner Webshop will be valid until 31-7-2021. Vouchers cannot be returned or exchanged for other vouchers and cannot be combined with other vouchers of any kind. When redeeming the voucher, Takeaway.com’s general terms and conditions and the terms on the voucher itself apply.

Selection and announcing the winners

21. The prize draw will be conducted in an impartial manner by Takeaway.com. The selection is based on a random and impartial draw on a computer. The selection takes place between 17-03-2021 and 2-05-2021. 

22. After spinning the wheel on the dedicated landing page, the Participant will immediately receive a pop-up message indicating if a prize has been won. If a prize is won, the winner will receive a confirmation email with more details on the prize.

23. A winner who has won tickets for a UEFA EURO2020 match will be asked to provide some more details and certain assurances by filling out a form. If the winner (including on behalf of accompany) (i) does not respond; (ii) does not fill out the form completely and correctly; (iii) does not agree to the UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents (iv) indicates on the form that he/she is unable to attend the relevant match; (v) indicates on the form that he/she doesn’t have a valid passport; or (vi) indicates that he/she is physically not able to travel, then the prize will be forfeited or given to another Participant. 

24. Winners of the Campaign guarantee that the personal information provided to Takeaway.com are correct, truthful and complete. 

25. Takeaway.com will not correspond in regard to the results of the Campaign.

Privacy

26. Takeaway.com’s privacy statement  and the General Data Protection Regulation apply to the personal information shared by participants in connection to this Campaign. 

27. The personal information made available by the Participant to Takeaway.com in connection to the Campaign is used to inform the Participant about the Campaign and to inform the Participant if he/she has won a prize. This data will be deleted after three months.

Liability

28. You acknowledge that participation in the Campaign is at your own risk.

29. Takeaway.com is not liable for any damage or injury to property and/or persons resulting from the use of the prize. 

30. Takeaway.com does not guarantee the quality of the prizes provided by third parties. 

31. Any and all liability of Takeaway.com in relation to the use and/or validity of the UEFA EURO2020 tickets, accommodation and/or travel arrangements is expressly excluded. Once the tickets have been awarded to the winner, any further use shall be governed exclusively by the terms and conditions applied by UEFA, which can be found here. Under no circumstances can Takeaway.com be held liable for any losses, costs or damages arising from or related to the postponement, cancellation, abandonment, change of venue, reduction of stadium capacity or the playing behind closed doors of a UEFA EURO 2020 match or the inability otherwise to attend such a match.

32. If the competition is terminated, modified or suspended for any reason whatsoever, Takeaway.com and third parties engaged by Takeaway.com, are not liable for any damage of or costs made by Participants and Participants are not entitled to compensation. 

Others

33. These Campaign terms and conditions can be found and downloaded on [link].

34. Dutch law applies to these terms and conditions. Any dispute arising from this campaign or these conditions will be submitted to the competent court in Amsterdam (the Netherlands). 

35. Gambling taxes due to this Campaign will be charged to Takeaway.com.

36. If you win a prize always consult with your tax advisors. Won prizes must be declared as a profit to the tax authorities.

37. For complaints about the Campaign, please contact the Takeway.com customer service. 

Contact details:

109 Bulgaria Blvd floor -1, office 27

Manastirski Livadi Quarter

1404 Sofia
Email: bg@takeaway.com
Tel: 0700 10 400