Правила и условия на JET "Черен петък"

Настоящите общи условия са приложими към промоцията "Черен петък" ("Промоцията") на Takeaway.com Central Core B.V., която се провежда от 22 ноември 2021 г. до 29 ноември 2021 г. в партньорския онлайн магазин. Само регистрираните ресторантьорски партньори могат да получат достъп до отстъпките в Промоцията.

Обща информация

 1. Промоцията се организира от Takeaway.com Central Core B.V., частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно нидерландското законодателство, със седалище на адрес Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam и действащо от свое име и от името на всяко юридическо лице или лице, което контролира, е контролирано или е под общ контрол, пряко или непряко, с Takeaway.com Group B.V. (наричано по-долу "JET").
 2. С направата на поръчка, съдържаща един или повече продукти с отстъпка по време на промоцията, Вие, наричан по-долу "Участник", декларирате, че сте съгласен с тези условия.
 3. Промоцията започва на 22-11-2021 г. в 00.01 ч. и приключва на 29-11-2021 г. в 23.59 ч.
 4. Участници, които действат в нарушение на тези условия, ще бъдат изключени от участие в Промоцията.

Промоцията

 1. Промоцията се провежда на shop.takeaway.com ("Партньорски онлайн магазин").
 2. За да участва в Промоцията, Участникът трябва да:

6.a Подробна информация за броя на единиците ще бъде посочена за всеки продукт в уеб магазина на партньора. Платената(ите) поръчка(и), включваща(и) един или повече продукти с отстъпка, може да бъде направена между 22.11 и 29.11 в уеб магазина на партньора.

 1. Всички продукти с отстъпка на JET могат да бъдат поръчани само веднъж по време на промоцията, като броят на продуктите е ограничен:

a Всички хартиени торбички могат да бъдат поръчани с максимален брой от 10 за ресторант 

b Всички кутии за пица могат да бъдат поръчани с максимален брой от 10 за ресторант 

c Всички кутии за бургери могат да бъдат поръчани с максимален брой от 10 за ресторант

 1. Всички термо чанти за храна и чанти за пица могат да бъдат поръчани с максимална бройка от 5 за ресторант
 2. Всички електронни велосипеди и батерии могат да бъдат поръчани с максимална бройка от 2 за ресторант
 3. JET не начислява никакви разходи за комуникация за участие в Промоцията.
 4. JET си запазва правото да прекрати, отмени или удължи Промоцията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.

Участници

 1. Всеки, който е регистриран като ресторантьорски партньор, може да участва в Промоцията, с изключение на служителите на JET, дружествата от групата на JET и трети страни, ангажирани от JET за изпълнението на тази Промоция.
 2. За участие в Промоцията се изисква минимална възраст от 18 години. Участниците под 18 години трябва да имат разрешение от своите родители или настойници за участие в Промоцията. Въпреки това не можем да проверим дали даден Участник е навършил 18 години. Затова съветваме родителите да регулират онлайн дейностите на децата си.
 3. JET може да откаже или да изключи участниците по свое усмотрение, без да посочва причина и без да носи отговорност за каквито и да било вреди на участника.

Отстъпки

 1. Промоционалните оферти ("Отстъпки") са валидни само в магазина на партньора < shop.takeaway.com >
 2. Всички цени са посочени в уеб магазина на партньора. Отстъпките вече са изчислени и отразени в цената. Цената на продуктите включва ДДС.
 3. Отстъпките могат да се променят в зависимост от наличността. Всяка отстъпка е ограничена за количество и зависи от наличностите на склад. След изчерпване на наличностите с отстъпка продуктът ще се появи в уеб магазина на партньора на оригиналната си цена или като изчерпан. Никаква друга отстъпка няма да бъде налична за този продукт до края на промоционалния период.
 4. Отстъпките са валидни в продължение на 8 дни за избрани артикули, стига да има наличност на тази отстъпка.
 5. Всички продукти с отстъпка от външни доставчици са с ограничено количество и могат да бъдат поръчани с максимален лимит от 20 бройки за ресторант. За поръчки, съдържащи един или повече продукти от външни доставчици, се прилагат и Общите условия - Покупка от трети страни.
 6. Отстъпките не могат да се използват в комбинация с други отстъпки или промоции, нито да се прилагат със задна дата. JET си запазва правото да анулира поръчки, които не отговарят на горните ограничения, или при съмнение за измама.

Поверителност

 1. Декларацията за поверителност на JET и Общият регламент за защита на данните се прилагат към личната информация, споделена от участниците във връзка с тази Промоция.

Отговорност

 1. Вие потвърждавате, че участвате в Промоцията на свой собствен риск.
 2. JET не гарантира качеството на продуктите, предоставени от трети страни.
 3. Ако Промоцията бъде прекратена, променена или спряна по каквато и да е причина, JET и третите страни, ангажирани от JET, не носят отговорност за каквито и да е щети или разходи, направени от Участниците, и Участниците нямат право на обезщетение.

Други

 1. Настоящите правила и условия на промоцията могат да бъдат намерени и изтеглени на тук.
 2. Настоящите условия на Промоцията няма да бъдат променяни от JET по време на срока на Кампанията.
 3. Към настоящите условия се прилага холандското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тази кампания или от тези условия, ще бъдат отнасяни до компетентния съд в Амстердам (Нидерландия).

За оплаквания относно Промоцията, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на JET.

Бул. България 109, ет.-1, офис 27

Манастирски ливади

1404 София, България

Телефон: 0700 10 400

JET Правила и условия за провеждане на кампанията Въртящо се колело - Черен петък

Настоящите Общи условия са приложими към кампанията "Черен петък" ("Кампанията") на Takeaway.com Central Core B.V., която се провежда от 22 ноември 2021 г. до 29 ноември 2021 г. Ресторантите могат да участват в кампанията, като направят поръчки над 100лв. на shop.takeaway.com ("Партньорски онлайн магазин") през периода на кампанията. Ако даден ресторант поръча над този праг, той може да завърти колелото, за да спечели награди. Наградите са ваучери за отстъпка за партньорския онлайн магазин. .

Обща информация

 1. Кампанията е организирана от Takeaway.com Central Core B.V., частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно нидерландското законодателство, със седалище на адрес Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, което действа от свое име и от името на всяко юридическо лице или лице, което контролира, е контролирано от или е под общ контрол, пряко или непряко, с Takeaway.com Group B.V. (наричано по-долу "JET").
 2. С участието си в Кампанията Вие, наричан по-долу "Участник", декларирате, че сте съгласен с настоящите общи условия.
 3. Кампанията ще започне на 22-11-2021 г. и ще приключи на 29-11-2021 г.
 4. Участници, които действат в нарушение на тези условия, ще бъдат изключени от участие в Кампанията.

Кампанията

 1. Кампанията е регистрирана в уеб магазина на партньора в следните държави: Нидерландия, Германия, Швейцария, Румъния, България, Австрия, Франция, Португалия, Дания и Норвегия.
 2. За да участва в Кампанията, Участникът трябва да:
  - Направи поръчка с минимална стойност на поръчката 100лв. в партньорския онлайн магазин и да се съгласи да участва, като постави отметка в определеното поле, за да получи имейл с повече информация и връзка за участие.
  - Кликне върху връзката в имейла за участие, за да бъде препратен към специална целева страница.
  - Завърти колелото на специалната страница на кампанията.
 3. Участникът, който е изпълнил условия а, б и в от член 6, може да спечели една от наградите. Печелившият се избира на случаен принцип чрез жребий на компютър.
 4. Участниците могат да участват в Кампанията толкова често, колкото искат.
 5. JET не начислява никакви разходи за комуникация за участие в Кампанията.
 6. JET си запазва правото да преустанови, отмени или удължи Кампанията по всяко време и може да направи това по свое усмотрение.

Участници

 1. В Кампанията може да участва всеки, с изключение на служителите на JET, дружествата от групата на JET и трети страни, ангажирани от JET за провеждането на Кампанията.
 2. За участие в Кампанията се изисква минимална възраст от 18 години. Участниците под 18 години трябва да имат разрешение от своите родители или настойници за участие в Кампанията. Въпреки това ние не можем да проверим дали даден Участник е навършил 18 години. Затова съветваме родителите да регулират онлайн дейностите на децата си.
 3. JET може да откаже или да изключи участниците по свое усмотрение, без да посочва причина и без да носи отговорност за каквито и да било вреди на участника.

Награди

 1. Наградите, които ще бъдат присъдени, са:
  - Промо код за Партньорския онлайн магазин
  - Ваучер за куриерски комплект, който може да се използва в уеб магазина на партньора. Куриерският комплект включва следното:
  Панталони
  Яке
  Блуза с качулка
  Тениска
  Шапка
  - Ваучер за отстъпка в размер на 400лв. за използване в уеб магазина на партньора при покупка на брандирани стоки
  - Ваучер за отстъпка в размер на 100лв.  за използване в уеб магазина на партньора при покупка на брандирани стоки
  - Промо код за термо чанта
  - Ваучер за 10% отстъпка за всички продукти на JET в уеб магазина на партньора
  - Ваучер за 20% отстъпка за всички продукти на JET в уеб магазина на партньора
 2. Наградите не могат да се разменят за пари или други билети, стоки или услуги.
 3. JET може да промени наградата след консултация със спечелилия конкретната награда и само с негово съгласие.
 4. Наградите са лични и не могат да се прехвърлят.
 5. Горепосочените ваучери за уеб магазина на партньора са валидни от 29-11-2021 г. до 31-12-2021 г. Ваучерите не могат да бъдат връщани или заменяни за други ваучери и не могат да се комбинират с други ваучери от какъвто и да е вид. При използването на ваучера се прилагат общите условия на JET и условията на самия ваучер.

Избор и обявяване на победителите

 1. Тегленето на наградите ще бъде извършено безпристрастно от JET. Изборът се основава на случайно и безпристрастно теглене на компютър. Изборът се извършва между 22-11-2021 и 29-11-2021.
 2. След завъртане на колелото на специалната промоционална страница, участникът незабавно ще получи изскачащо съобщение, в което се посочва дали е спечелил награда. Ако е спечелена награда, печелившият ще получи имейл за потвърждение с повече подробности за наградата.
 3. Победителите в Кампанията гарантират, че предоставената на JET лична информация е точна, вярна и пълна.
 4. JET няма да води кореспонденция във връзка с резултатите от кампанията.

Поверителност

 1. Декларацията за поверителност на JET и Общият регламент за защита на данните се прилагат за личната информация, споделена от участниците във връзка с тази Кампания.
 2. Личната информация, предоставена от участника на JET във връзка с Кампанията, се използва за информиране на участника за Кампанията и за информиране на участника, ако е спечелил награда. Тези данни ще бъдат изтрити след три месеца.

Отговорност

 1. Вие потвърждавате, че участвате в Кампанията на свой собствен риск.
 2. JET не носи отговорност за каквито и да било щети или наранявания на имущество и/или лица в резултат на използването на наградата.
 3. JET не гарантира качеството на наградите, предоставени от трети страни.
 4. Ако конкурсът бъде прекратен, променен или спрян по каквато и да е причина, JET и третите страни, ангажирани от JET, не носят отговорност за каквито и да е щети или разходи, направени от участниците, и участниците нямат право на обезщетение.

Други

 1. Настоящите правила и условия на Кампанията можете да намерите и изтеглите тук..
 2. Към настоящите условия се прилага холандското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тази кампания или от тези условия, ще бъдат отнасяни до компетентния съд в Амстердам (Нидерландия).
 3. Данъците върху хазарта, дължими за тази кампания, ще бъдат начислени на JET.
 4. Ако спечелите награда, винаги се консултирайте с данъчните си съветници. Спечелените награди трябва да се декларират като печалба пред данъчните власти.
 5. За оплаквания относно Кампанията, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на JET. Данни за контакт:

Бул. България 109, ет.-1, офис 27

Манастирски ливади

1404 София, България

Телефон: 0700 10 400