Termeni și condiții pentru campania foto Takeaway.com „Arată-ne cât de mult iubești fotbalul”

Termeni și condiții pentru campaniaTakeaway.com „Arată-ne cât de mult iubești fotbalul”

Prezentul document Termeni și Condiții este valabil pentru campania „Arată-ne cât de mult iubești fotbalul”, numită în continuare „Campania”, organizată de Takeaway.com Central Core B.V, care se desfășoară în perioada 04-09 mai 2021. Restaurantele partenere pot participa la această campanie prin trimiterea unei fotografii creative prin care să-și arate admirația pentru fotbal. Fotografia trebuie să includă un produs cu logo-ul Takeaway.com și un element legat de fotbal. Cele mai originale și creative fotografii vor câștiga bilete pentru EURO 2020 (oferite în perechi de câte două).

General

1. Campania este organizată de Takeaway.com Central Core B.V., o companie privată cu răspundere limitată înregistrată conform legislației olandeze și având sediul social la Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, care acționează pentru sine și în numele oricărei entități corporative sau persoane care controlează, este controlată prin sau se află sub controlul comun, direct sau indirect, al Takeaway.com Group BV (denumită în continuare „Takeaway.com”). 

2. Participând la această campanie, tu, numit în continuare „Participant”, declari că ești de acord cu termenii și condițiile din prezentul document.

3. Campania va începe la data de 05 mai 2021 și se va încheia la data de 09 mai 2021.

4. Participanții care încalcă termenii și condițiile din acest document vor fi excluși de la participarea la Campanie. 

Campania

5. Campania se desfășoară prin intermediul unei platforme online numită „getfeedback.com”, unde restaurantele participante pot încărca și trimite fotografia pentru concurs. Campania este activă în următoarele țări: Germania, Țările de Jos, Elveția, România, Bulgaria, Austria, Franța și Portugalia.

6. Pentru a participa la Campanie, Participantul trebuie să:

a) Fie de acord cu termenii și condițiile Campaniei și să își ofere acordul pentru ca fotografia să fie folosită în scopuri comerciale de către Takeaway.com și UEFA.

b)Să trimită prin intermediul platformei menționate la punctul 5 o fotografie creativă ce conține:

i. Un produs cu logo-ul Takeaway.com

ii. Un element sau o temă legată de fotbal

7. Participantul care a îndeplinit toate condițiile a) și  b) menționate la punctul 6 poate participa la Campanie și poate câștiga unul dintre premiile puse în joc. Câștigătorul va fi ales pe baza originalității fotografiei și a relevanței reacției lor.

8. Participantul poate participa o singură dată la Campanie. Participanții care participă de mai multe ori vor fi excluși din Campanie și nu vor mai fi eligibili pentru câștigarea unui premiu.

9. Takeaway.com nu percepe și nu facturează costuri de comunicare către Participant pentru participarea sa la Campanie.

10. Takeaway.com își rezervă dreptul de a suspenda, revoca sau extinde Campania în orice moment și poate face acest lucru la propria discreție.

Participanții

11. Toată lumea poate participa la Campanie cu excepția angajaților Takeaway.com și a membrilor lor de familie, companiilor care fac parte din grupul Takeaway.com și terților angajați de Takeaway.com pentru realizarea și implementarea Campaniei. 

12. Participanții la Campanie trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani. Persoanele sub 18 ani au nevoie de permisiunea părinților sau a tutorilor pentru a participa la Campanie. Cu toate acestea, nu putem verifica dacă un Participant are peste 18 ani. Din acest motiv îi sfătuim pe părinți să supravegheze activitățile online ale copiilor lor. 

13. Compania Takeaway.com poate refuza sau exclude Participanți la propria discreție, fără a da vreun motiv și fără a fi răspunzătoare pentru vreun prejudiciu adus Participantului

14. Fotografiile trimise trebuie să fie originale și să aparțină Participantului. Participanții. Participanții că dețin toate drepturile (inclusiv dar nu limitat la drepturile de autor) asupra tuturor imaginilor pe care le trimit.

Premii

15. Sub rezerva punctului 16, premiile care urmează să fie acordate sunt: 

a)Bilete UEFA EURO 2020  pentru un meci UEFA EURO 2020 + un pachet de călătorie, acolo unde este cazul.

i.Pentru câștigătorii din România:  6 de bilete (3 perechi) pentru un meci din faza Grupelor, desfășurat în București, inclusiv cazare, fiecare pachet având o valoare de șapte sute douăzeci și cinci de euro (€ 725,-),10 bilete (5 perechi) pentru un meci RO16 ( din faza Optimilor de finală),desfășurat în București, inclusiv cazare, fiecare pachet având o valoare de șapte sute douăzeci și cinci de euro (€ 725,-). Toate prețurile sunt exprimate în euro și includ TVA.Valoarea premiilor este exprimată per pachet, iar fiecare pachet este format din două bilete pentru un meci selectat și cazare.

16. Prin participarea la Campanie, Participantul recunoaște și acceptă faptul că numărul de bilete disponibile pentru Campanie este limitat și depinde de numărul de bilete alocate de UEFA către Takeaway.com. Takeaway.com poate, la propria sa discreție, să modifice unilateral numărul de bilete UEFA EURO 2020 care urmează să fie alocate ca parte sau în legătură cu Campania, în cazul în care UEFA decide să modifice numărul de bilete care urmează să fie alocate. Compania Takeaway.com nu este responabilă și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pierdere, cost sau daune rezultate sau legate de o astfel de modificare.

17. Premiile nu pot fi schimbate pentru bani, alte bunuri sau servicii. Biletele castigate sunt alocate pentru un meci prestabilit, iar acestea nu pot fi schimbate pentru un alt meci, pentru bani sau alte bunuri sau servicii. Câștigătorii nu au dreptul de a alege meciul la care doresc să participe. În cazul în care premiul este refuzat, acesta rămâne în proprietatea Takeaway.com.

18. Takeaway.com poate schimba premiul în consultare cu și numai cu acordul câștigătorului premiului în cauză.

19. Premiile sunt nominale și nu pot fi transferate.

Selecția și anunțarea câștigătorilor

20. Câștigătorii vor fi selectați de un juriu pe baza următoarelor aspecte: originalitatea și execuția fotografiei și îndeplinirea condițiilor de la punctul 6.b). Fotografiile care nu respectă condițiile specificate la punctul 6 b) vor fi descalificate. Selecția are loc între 10 și 12 mai 2021. 

21 . Câștigătorii Campaniei vor fi contactați telefonic de unul dintre angajații Takeaway.com, până cel târziu pe 16 mai 2021. Ca urmare a acestui apel, un formular va fi trimis către câștigători, iar aceștia vor trebui să furnizeze prin intermediul acestuia câteva date suplimentare precum: numele și prenumele și datele de contact.

22. Câștigătorului care a câștigat bilete pentru un meci UEFA EURO 2020 i se va cere să furnizeze câteva detalii și asigurări suplimentare, prin completarea unui formular. În cazul în care Câștigătorul (inclusiv în numele persoanei însoțitoare) (i) nu răspunde; (ii) nu completează formularul complet și corect; (iii) nu acceptă Termenii și Condițiile Generale ale UEFA în legătură cu biletele și documentele asociate - UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents (iv) indică în formular că el/ea nu poate participa la meciul corespunzător  (v) indică în formular că el/ea nu se află în posesia unui pașaport valabil; sau (vi) indică faptul că este fizic incapabil/ă să călătorească, atunci premiul va fi pierdut, sau acordat unui alt Participant.

23. Câștigătorii Campaniei garantează că informațiile personale furnizate Takeaway.com sunt corecte, adevărate și complete. 

24. Takeaway.com nu va coresponda în legătură cu rezultatele Campaniei.

25. Prin participarea la Campanie, Câștigătorul oferă Takeaway.com dreptul nelimitat și irevocabil de a utiliza fotografia trimisă în timpul Campaniei în scopuri de marketing.

Confidențialitate

26. Declarația de confidențialitate a Takeaway.com și Regulamentul General privind Protecția Datelor se aplică informațiilor personale trimise de către participant în legătură cu prezenta Campanie.  

27. Informațiile personale puse la dispoziție de către Participant companiei Takeaway.com în legătură cu această Campanie sunt utilizate pentru a informa Participantul despre Campanie și pentru a informa Participantul dacă a câștigat un premiu. Aceste informații vor fi șterse după 3 luni. 

Răspundere

28. Ești de acord cu faptul că participarea la Campanie este pe propriul tău risc.

29. Compania Takeaway.com nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu al proprietății și/sau al persoanelor rezultat din folosirea premiului. 

30. Takeaway.com nu garantează calitatea premiilor furnizate de terțe părți.

31. Orice răspundere a Takeaway.com cu privire la utilizarea și/sau valabilitatea biletelor UEFA EURO 2020 a cazării și/sau a aranjamentelor de călătorie este exclusă în mod expres. Odată ce biletele au fost alocate câștigătorului, orice eveniment viitor va fi guvernat exclusiv de către UEFA și se va supune termenilor și condițiilor generale aplicate de către UEFA, ce pot fi găsite aici. Sub nicio circumstanță Takeaway.com va putea fi tras la răspundere pentru orice pierderi, costuri sau daune rezultate din sau legate de amânarea, anularea, abandonul, schimbarea locației, reducerea capacității stadionului sau a jocului, sau a deciziei de a juca meciurile UEFA EURO 2020 în spatele ușilor închise, fără public, sau altminteri pentru incapacitatea de a participa la un astfel de meci.

32. În cazul în care competiția se încheie, este modificată sau suspendată din orice motiv, Takeaway.com și terții angajați de Takeaway.com nu sunt responsabili pentru niciun prejudiciu sau costuri efectuate de către Participanți, iar Participanții nu au dreptul la compensații. 

Altele

33. Prezentul document Termeni și Condiții care se referă la Campanie este disponibil și poate fi descărcat accesând această pagină. 

34. Termenii și condițiile sunt supuși legislației olandeze. Orice dispută generată de această campanie sau de termenii și condițiile de mai sus va fi înaintată spre soluționare organelor competente din Amsterdam (Olanda).  

35. Campania este considerată a fi un joc promoțional de noroc (klein promotioneel kansspel) și respectă Codul de Conduită pentru Jocuri Promoționale (Gedragscode Promotionele Kansspelen) publicat de Autoritatea olandeză pentru Jocurile de Noroc (Kansspelautoriteit). 

36. Taxele pentru jocurile de noroc datorate acestei Campanii vor fi suportate de Takeaway.com.

37. În cazul în care câștigi un premiu trebuie să soliciți întotdeauna sfatul consultanților tăi financiari. Premiile câștigate trebuie declarate ca profit către autoritățile fiscale.

38. Pentru reclamații cu privire la Campanie, te rugăm să iei legătura cu Departamentul Servicii Clienți al Takeaway.com.  

Date de contact:

Splaiul Unirii 76,  etaj 11

040037 București,  România
Email: ro@takeaway.com
Tel: 021 96 97

_____________________________________________________________________________________

JET Campaign Terms & Conditions Photo Contest "Show us how much you love football".

These terms & conditions are applicable to the campaign Photo Contest (“Campaign”) by Takeaway.com Central Core B.V., which runs from 4-05-2021 until 9-05-2021. Restaurants can participate in this campaign by sending in a creative photo, containing orange JET merchandise and something related to football.The most original photos will win EURO 2020 tickets (tickets are awarded in pairs of 2).

General

1. The Campaign is organized by Takeaway.com Central Core B.V. a private limited liability company incorporated under Dutch law, having its registered office at Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam and acting for itself and on behalf of any corporate entity or person that controls, are controlled by or under the common control, directly or indirectly, with Takeaway.com Group B.V. (hereinafter referred to as ‘JET’). 

2. By participating in the Campaign you, hereinafter also referred to as “Participant”, declare to agree with these terms and conditions.

3. The Campaign will start at 4-05-2021 and ends at 9-05-2021.

4. Participants that act in violation with these conditions will be excluded from participation in the Campaign. 

The Campaign 

5. The Campaign is enrolled on a survey platform ‘getfeedback.com’ where restaurants can leave their photo for the contest.The campaign is enrolled in The Netherlands, Belgium, Austria, Switzerland, Poland, France, Romania, Bulgaria and Portugal.

6. To take part in the Campaign the Participant has to:

a) Agree to the terms that the picture the restaurants send it, can be used for commercial purposes JET and UEFA.

b) Send in a creative photo containing:

i. A piece of orange JET merchandise

Ii. A football related element or theme

7. The participant who has fulfilled conditions a and b from article 5 can win one of the prizes.The winner is chosen in function of the originality and relevance of their reaction.

8. Participants may participate in the Campaign at most once. Participants who participate more than once, will be excluded from the Campaign and are no longer eligible for the prize. 

9. No communication costs are charged by JET for participating in the Campaign. 

10. JET reserves the right to suspend, revoke or extend the Campaign at any time and may do so in its sole discretion.


Participants

11. Everyone can participate in the Campaign with the exceptions of (family members of) employees of JET, group companies of JET and third parties engaged by JET for the execution of this Campaign. 

12. A minimum age of 18 years is required for participation in the Campaign. Participants younger than 18 years of age need to have permission from their parents or guardians to participate in the Campaign. However, we cannot verify whether a Participant is over 18. We therefore advise parents to be involved in their children’s online activities. 

13. JET may refuse or exclude Participants in its sole discretion, without giving a reason and without being liable for any damage of the Participant.

14. Photographs must be the original work of the Participant submitting them. Partipants confirm they own all rights (including but not limited to copyright) in all images they submit.  

Prizes

15. The awarded prizes are: 

a) EURO 2020 tickets to an UEFA EURO 2020 match + travel packages: 6 x (3 pairs) for a group stage match in Bucharest, including travel to and from the host city and accommodation worth, seven hundred twenty-five euro (€ 725,-), 10x (5 pairs) a Round of 16 match in  in Bucharest, including travel to and from the host city and accommodation worth, seven hundred twenty-five euro (€ 725,-).

16. By entering into the Campaign, the Participant acknowledges and agrees that the number of tickets available for the Campaign is dependent on the number of tickets allocated by UEFA to JET. JET may, at its sole discretion, unilaterally change the number of UEFA EURO 2020 tickets to be awarded under or in connection with the Campaign if UEFA decides to amend the number of tickets that will be allocated. JET cannot be held liable for any losses, costs or damages arising from or related to such amendment.

17. Prizes cannot be exchanged for money or other tickets, goods or services. Tickets are awarded for predetermined matches; winners are not entitled to choose the match they would like to visit. In case of refusal of the prize and/or the prize cannot be paid, the prize will remain property of JET. 

18. JET can change the prize in consultation with, and only with consent of the winner of the specific prize. 

19. Prizes are personal and are not transferable. 

Selection and announcing the winners

20. The winners will be selected by a jury based on originality, execution of the photo and fulfillment of the conditions set forth under Clause 5.b. The selection takes place between 10-05-2021 and 12-05-2021.

21. The winners of the Campaign will be called by an Accountmanager from JET at the latest on 16-05-2021. After this call JET will ask the winner to provide his/her first and last name and contact details in a form. 

22. A winner who has won tickets for a UEFA EURO2020 match will be asked to provide some more details and certain assurances by filling out a form. If the winner (including on behalf of accompany) (i) does not respond; (ii) does not fill out the form completely and correctly; (iii) does not agree to the UEFA EURO 2020 Ticketing Terms and Conditions and Associated Documents (iv) indicates on the form that he/she is unable to attend the relevant match; (v) indicates on the form that he/she doesn’t have a valid passport; or (vi) indicates that he/she is physically not able to travel, then the prize will be forfeited or given to another Participant. 

23. Winners of the Campaign guarantee that the personal information provided to JET are correct, truthful and complete. 

24. JET will not correspond in regard to the results of the Campaign.

25. The winner provides JET with a non-revocable, unlimited right to use the photo submitted in the Campaign for marketing purposes.

Privacy

26. JET’s privacy statement and the General Data Protection Regulation apply to the personal information shared by participants in connection to this Campaign. 

27. The personal information made available by the Participant toJET in connection to the Campaign is used to inform the Participant about the Campaign and to inform the Participant if he/she has won a prize. This data will be deleted after three months.

Liability

28. Each Participant shall indemnify JET against any claims alleging the photograph submitted infringes any third party rights, including without limitation intellectual property rights. 

29. You acknowledge that participation in the Campaign is at your own risk.

30. JET is not liable for any damage or injury to property and/or persons resulting from the use of the prize. 

31. JET does not guarantee the quality of the prizes provided by third parties. 

32. Any and all liability of JET in relation to the use and/or validity of the UEFA EURO2020 tickets, accommodation and/or travel arrangements is expressly excluded. Once the tickets have been awarded to the winner, any further use shall be governed exclusively by the terms and conditions applied by UEFA, which can be found here. Under no circumstances can JET be held liable for any losses, costs or damages arising from or related to the postponement, cancellation, abandonment, change of venue, reduction of stadium capacity or the playing behind closed doors of a UEFA EURO 2020 match or the inability otherwise to attend such a match.

33. If the competition is terminated, modified or suspended for any reason whatsoever, JET and third parties engaged by JET, are not liable for any damage of or costs made by Participants and Participants are not entitled to compensation. 

Others

34. These Campaign terms and conditions can be found and downloaded here

35. These Campaign terms and conditions will not be changed by JET during the term of the Campaign. 

36. Dutch law applies to these terms and conditions. Any dispute arising from this campaign or these conditions will be submitted to the competent court in Amsterdam (the Netherlands). 

37. Any gambling taxes due in respect of this Campaign and/or any withholding tax that must be withheld from a prize are for the account of JET. 

38. Any taxes (or other gambling taxes) due in respect of this Campaign are for the account of the Winner.

39. A winner should consult their own (tax) advisor regarding the local tax and legal consequences of winning a prize as won prizes may need to be declared to the local (tax) authorities.

40. For complaints about the Campaign, please contact the JET customer service. 

Splaiul Unirii 76,  etaj 11

040037 București,  România
Email: ro@takeaway.com
Tel: 021 96 97