JET Algemene Voorwaarden "Black Friday-week"

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Promotie Black Friday-week ("Promotie") van Takeaway.com Central Core B.V., die loopt van 22 november 2021 tot en met 29 november 2021 op de Partner Webshop. Alleen aangemelde partner restaurants kunnen toegang krijgen tot de Promotie kortingen.

Algemeen

1. De Promotie wordt georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel op het adres Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam en handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die zeggenschap uitoefent, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat, direct of indirect, met Takeaway.com Group B.V. (hierna te noemen "JET").

2. Door het plaatsen van een bestelling met één of meer afgeprijsde producten gedurende de looptijd van de Actie verklaart u, hierna ook te noemen "Deelnemer", akkoord te gaan met deze voorwaarden.

3. De Actie start 22-11-2021 om 00.01 uur en eindigt op 29-11-2021 23.59 uur.

4. Deelnemers die in strijd met deze voorwaarden handelen, zullen worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De Promotie

5. De Promotie is ingeschreven op shop.takeaway.com ("Partner Webshop").

6. Om deel te nemen aan de Promotie moet de Deelnemer:

6.a Details over het aantal eenheden, worden als volgt bij elk product op de Partner Webshop vermeld Plaats betaalde bestelling(en) inclusief één of meer afgeprijsde producten tussen 22.11- 29.11 op de Partner Webshop.

7. Alle JET-producten met korting kunnen tijdens de Promotie slechts één keer worden besteld, met een limiet aan het aantal eenheden van producten:

a. Alle papieren tassen kunnen worden besteld met een maximum van 10 stuks per restaurant

b. Alle pizzadozen kunnen worden besteld met een maximum van 10 stuks per restaurant

c.Alle hamburgerboxen kunnen worden besteld met een maximum van 10 stuks per restaurant

d. Alle Black Friday uitvoering pizzatassen en bezorgtassen kunnen besteld worden met een maximale eenheid van 5 per restaurant

e. Alle E-bikes en batterijen kunnen besteld worden met een maximum van 2 per restaurant

8. Er worden door JET geen communicatiekosten in rekening gebracht voor deelname aan de Promotie.

9. JET behoudt zich het recht voor om de Promotie op elk moment op te schorten, in te trekken of te verlengen en kan dit naar eigen goeddunken doen.

Deelnemers

10. Iedereen die geregistreerd is als partnerrestaurant kan deelnemen aan de Actie met uitzondering van (gezinsleden van) medewerkers van JET, groepsmaatschappijen van JET en derden die door JET zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze Actie.

11. Een minimumleeftijd van 18 jaar is vereist voor deelname aan de Actie. Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogden om deel te nemen aan de Actie. Wij kunnen echter niet controleren of een Deelnemer ouder is dan 18 jaar. Wij raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

12. JET mag Deelnemers naar eigen goeddunken weigeren of uitsluiten, zonder opgave van reden en zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van de Deelnemer.

Kortingen

13. De promotionele aanbiedingen ("Kortingen") zijn alleen geldig op de Partner Webshop (https://shop.takeaway.com/nl-BE/home).

14. Alle prijzen worden getoond op de Partner Webshop. Kortingen zijn reeds berekend en in de prijs verwerkt.

15. Kortingen zijn onderhevig aan wijzigingen op basis van beschikbaarheid. Elke Korting is beperkt per hoeveelheid en afhankelijk van de voorraadniveaus. Nadat de afgeprijsde voorraad is uitverkocht, zal het product in de Partner Webshop verschijnen voor de oorspronkelijke prijs of niet op voorraad zijn. Er zal geen andere korting beschikbaar zijn voor dat product voor de rest van de actieperiode.

16. Kortingen zijn 8 dagen geldig op geselecteerde artikelen, zolang er beschikbaarheid is van die korting.

17. Alle producten met korting van de verkoper kunnen worden besteld op 22-11

18. Kortingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen of promoties en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast. JET behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren die niet voldoen aan de bovenstaande beperkingen of indien fraude wordt vermoed.

Privacy

19. De privacyverklaring van JET (https://shop.takeaway.com/nl-BE/content/privacy-statement) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die deelnemers delen in verband met deze Actie.

Aansprakelijkheid

20. U erkent dat deelname aan de Actie op eigen risico is.

21. JET staat niet in voor de kwaliteit van de producten die door derden worden geleverd.

22. Indien de Promotie om welke reden dan ook wordt beëindigd, gewijzigd of opgeschort, zijn JET en door JET ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade van of kosten gemaakt door Deelnemers en hebben Deelnemers geen recht op compensatie.

Anderen

23. Deze actievoorwaarden zijn te vinden en te downloaden op [https://shop.takeaway.com/nl-BE/content/algemene-voorwaarden-blackfriday].

24. Deze actievoorwaarden zullen door JET niet worden gewijzigd tijdens de looptijd van de actie.

25. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil voortvloeiend uit deze campagne of deze voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam (Nederland).

Voor klachten over de Promotie kunt u contact opnemen met de JET klantendienst.

Contactgegevens:

Havenlaan 86C B411

1000 Brussel - België

Email:  [email protected] 

Tel: 02 375 92 32