Декларация за поверителност

Декларация за поверителност за Партньори 

Тази декларация за поверителност („Декларация“) обяснява как Takeaway.com Group B.V. и нейните дъщерни и свързани дружества („JET“, „ние“, „нас“ или „наш“) събират, използват, разкриват и обработват по друг начин лични данни, и се прилага за обработването на лични данни на партньори в ресторанти, магазини за хранителни стоки, конвенционални магазини или други бизнес партньори („Партньор“), които използват нашите платформи и продукти, включително уебсайта, приложението, Партньорски онлайн магазин, платформата и услугите на JET („Услуги“). 

В JET се стремим да защитаваме поверителността на всички в нашата общност. 

Важно е да прочетете тази Декларация, заедно с всяка друга декларация за поверителност, която може да се отнася за Вас или която можем да предоставим при конкретни обстоятелства или за конкретни услуги, когато събираме или обработваме лични данни за Вас, за да сте наясно как, защо използваме такива данни, Вашите права относно Вашите лични данни и как да ги упражнявате. 

Какви лични данни обработваме и защо 

„Лични данни“, наречени също „Вашите данни“ в настоящата Декларация, означава всяка информация или набор от информация, от която можем да установим Вашата самоличност лично пряко или непряко, по-специално чрез използване на идентификатор, например име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, Вашето резюме, писмо за справка и т.н. Това не включва данни, от които е премахната информацията за самоличност (анонимни данни). 

JET обработва Вашите данни, защото сме сключили нашето Споразумение за партньор с Вас по отношение на използването на нашите услуги. Ние използваме следните данни за следните цели. 

1. Процес на регистрация 

Ние обработваме Вашите лични данни, които са необходими за регистрирането Ви като Партньор, включително за нашия процес на договаряне с Вас. Правното основание за това обработване е изпълнението на нашия договор с Вас. Ние обработваме също Вашите лични данни по време на процеса на регистрация за спазване на нашите правни задължения съгласно приложимите закони за цели, като например да спазим изискванията във връзка с пране на пари, финансиране на тероризма, данъци и/или еквивалентни изисквания. Ние можем да събираме и използваме Вашите лични данни в съответствие с нашите законни интереси (или тези на трета страна, които включват основания, като предотвратяване на измами или предотвратяване на други престъпни действия и/или за поддържане на сигурността на нашите системи. Можем да потвърдим самоличността Ви чрез ръчни или цифрови средства, в зависимост от Вашето съгласие.

Ако е необходимо, може да Ви помолим за имейл адрес, който ще бъде публикуван на нашата платформа, като част от нашите правни задължения. Моля, имайте предвид, че този имейл ще бъде обществено достояние, поради което Ви съветваме да не използвате личен имейл адрес. 

Ние обработваме следните данни в процеса на регистрация: 

● Име (на компания) 

● Данни за адрес 

● Данни за контакт 

● Номер в Търговската камара. 

● ДДС номер 

● Информация за TIN DAC7 и данъчен идентификационен номер 

● Метод за плащане 

● Копие от доказателство за самоличност на законен представител/Краен бенефициент (UBO) 

● Копие на банково извлечение 

● Устав (ако няма UBO) 

● Екстракт от търговска камара 

● Доказателство за финансова информация, като копие на банково извлечение ● Копие на доказателство за домашен адрес 

2. Процес на поръчка 

Когато Вашият бизнес е посочен на нашата платформа или използва нашите Услуги чрез Партньорски онлайн магазин, ние обработваме Вашите лични данни. Правното основание за това обработване е изпълнението на нашия договор с Вас и/или за спазване на правните задължения в съответствие с приложимия регламент за защита на данните. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе: 

● Име (на компания) 

● Данни за адрес 

● Данни за контакт 

● Номер, издаден от Търговска палата, номер по ДДС (където е приложимо) ● Данни за поръчка и транзакция (ако е приложимо) 

● Данни за плащане (ако е приложимо) 

3. Портал за партньори и акаунт в Партньорски онлайн магазин 

JET Ви предоставя акаунт на Партньор. Вие създавате своя акаунт, за да може бизнесът Ви да бъде представен на нашата платформа в съответствие с Вашето Партньорско

споразумение с нас. Порталът за партньори Ви предоставя достъп до съществена информация, като Вашите фактури, както и оперативни опции за Вашия бизнес. 

В портала за партньори имате възможност да зададете права за достъп до портала на Вашите служители. Моля, имайте предвид, че достъпът до акаунта се управлява от Вас. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе: 

● Име (на компания) 

● Данни за адрес 

● Данни за контакт 

● Номер в Търговската камара. 

● Копие на бизнес банкова карта/декларация 

● Копие на доказателство за домашен адрес 

● Фактури в съответствие с Вашето Споразумение за партньор с нас ● Данни за влизане в акаунт на служител (ако е приложимо) 

● Идентификационни данни за влизане (ако е приложимо) 

По същия начин, за да можете да поръчате чрез нашия Партньорски онлайн магазин (на приложимите пазари), ще трябва да се регистрирате с акаунт. Този акаунт е необходим, за да сме сигурни, че предоставяме Услугите си само на нашите Партньори и други лица в секторите за обществено хранене и хотелиерство. 

Ако не сте Партньор, регистриран в основната ни платформа, може да поискаме Вашия номер на регистрация в търговската камара и/или номер по ДДС, за да сме сигурни, че предоставяме Услугите си само на секторите за обществено хранене и хотелиерство. Ние обработваме следните лични данни, за да създадем и поддържаме Вашия акаунт в онлайн магазина: 

● Име (на компания) 

● Данни за контакт 

● Номер в търговска камара (ако е приложимо) 

● ДДС номер (ако е приложимо) 

● Данни за поръчка 

● Данни за плащане 

5. Обслужване на клиенти и поддръжка 

Когато се свързвате с нашия отдел за обслужване на клиенти, ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да отговорим на Ваш въпрос или да обработим жалбата Ви. Правното основание за това обработване е изпълнението на нашия договор с Вас и/или за спазване на нашите правни задължения съгласно приложимите закони за защита на данните. Ние обработваме следните данни за целите на обслужване на клиентите:

● Име 

● Данни за адрес (ако е приложимо) 

● Данни за контакт 

● Данни за поръчка и транзакция (ако е приложимо) 

● Данни за плащане (ако е приложимо) 

● Забележки и коментари (ако е приложимо) 

● Всякакви други лични данни, предоставени от Вас в комуникациите за обслужване на клиенти 

Може да събираме лични данни чрез записи на обаждания, за да предоставяме поддръжка на клиенти, включително за да разследваме и да отговаряме на притесненията на потребителите и да наблюдаваме и подобряваме нашите отговори и процеси за обслужване на клиенти. 

Правното основание за това обработване от JET е, че такова обработване е необходимо за изпълнение на договор, в допълнение към всяко правно задължение или законен интерес, който може да имаме. 

6. Комерсиализиране 

Ние обработваме също Вашите данни, за да можем да Ви изпращаме (персонализирани) маркетингови съобщения и известия. Ние обработваме Вашите лични данни за тези маркетингови цели въз основа на Вашето съгласие, освен ако Вашето съгласие не е необходимо според приложимото законодателство. Ако искате да промените предпочитанията си относно получаването на тези съобщения, можете да се отпишете чрез връзката за отписване в съобщението, чрез настройките на Вашия акаунт в Партньорския портал или чрез нашия формуляр за поверителност. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе: 

● Име (на компания) 

● Данни за адрес 

● Данни за контакт 

● Данни за кампанията (незадължителни) 

● ID на устройството (ако е приложимо) 

● Данни за бисквитки и технологии (ако е приложимо) 

За да можем да персонализираме Вашето потребителско изживяване с JET и да оптимизираме нашите Услуги, които Ви предлагаме, може да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране за маркетингови цели. Моля, вижте раздела по-долу „Автоматично вземане на решения и профилиране“ за допълнителна информация. 

В някои случаи JET може да обработва Вашите лични данни за популяризиране на оферти, продукти и услуги на трети страни за Вас. Правното основание за това

обработване на лични данни е Вашето съгласие, освен ако Вашето съгласие не е необходимо според приложимото законодателство. Винаги, когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да се отпишете, като използвате връзката за отказ от абонамент в съответните съобщения или да се откажете от комуникациите чрез изпращане на отговор „СТОП“ по SMS в съответствие с приложимото законодателство. Можете също така да откажете маркетингови съобщения, изпратени чрез насочени известия, като откажете съответното разрешение за нашето приложение в настройките на телефона или таблета си, но това няма да позволи също да получавате актуализации на поръчките чрез насочени съобщения. 

7. Анкетни проучвания 

За гарантиране, че нашите Услуги са в съответствие с Вашите предпочитания, Вашите лични данни може да бъдат използвани за цели, като провеждане на потребителски проучвания или анкети за удовлетвореност. JET ще обработва Вашите лични данни, след като сте дали съгласието си за това, освен ако това не се изисква съгласно приложимото законодателство. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе: 

● Име (на компания) 

● Данни за адрес 

● Данни за контакт 

● Данни от проучване 

8. Кампании, конкурси, комерсиализиране и промоции 

JET може да стартира конкретни кампании или съдържание във връзка с нашите Услуги. Ако искате да участвате в кампания, конкурс, комерсиализиране, промоция или да се възползвате от това съдържание във връзка с нашите Услуги, JET Ви моли за разрешение да обработва Вашите лични данни, когато обработването не е обосновано от изпълнението на нашия договор. Когато сме поискали Вашето съгласие, винаги можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас, използвайки данните за контакт, предоставени за Вас в рамките на кампанията или чрез нашия партньорски портал. Ние обработваме следните данни за тези кампании и популяризирания: 

● Име 

● Данни за адрес (ако е приложимо) 

● Данни за контакт 

● Данни за кампанията (ако е приложимо) 

● Данни за транзакцията на поръчки за комерсиализиране, направени чрез одобрени от JET сайтове за комерсиализиране

8. Бисквитки 

JET използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Данните, които се обработват за целите на бисквитките, се различават според целта (функционални, аналитични или маркетингови) и зависят от зададените от Вас предпочитания. Моля, вижте нашата Декларация за бисквитки за повече информация относно начина, по който използваме бисквитки и как да зададете предпочитанията си. 

9. Статистика 

JET използва Вашата информация за спазване на нашите задължения за отчитане пред рекламодателите и за подобряване на нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Правното основание за това обработване е, че обработването е необходимо за защита на законен интерес на JET (анализ и отчитане) съгласно приложимото законодателство. Ние винаги гарантираме, че отчетите не съдържат информация, която може да бъде проследена обратно до Вас. 

10. Courier App 

JET Ви предоставя Courier App като услуга, която Ви позволява да възлагате, проследявате и координирате доставката на Вашите поръчки и шофьори. Порталът Courier App се предоставя на Партньора за тази дейност по обработване и Ви позволява да регистрирате Вашите куриери. JET може да изиска от Вас да регистрирате Вашите куриери в портала за Courier App за изпълнение на договорни основания. Предоставянето на портала Courier App и Courier App за Вас като Партньор е необходимо за защита на законен интерес на JET (анализ и отчитане) съгласно приложимото законодателство. Потребителите на Courier App са информирани допълнително за дейностите по обработване чрез отделно изявление, налично в Courier App. Можем да обработваме следните лични данни за целите, описани по-горе: 

● Име (на компания) 

● Данни за адрес 

● Данни за контакт 

● Данни за местоположението на куриерите (ако е приложимо) 

● ID на устройството (ако е приложимо) 

● Данни за бисквитки и технологии (ако е приложимо) 

11. Отзиви от куриера 

Може да Ви предложим възможност да изпратите отзив за куриери. Правното основание за това е Вашето съгласие, освен ако Вашето съгласие не е необходимо съгласно приложимото законодателство.

JET обработва личните данни, които предоставяте, когато изпращате отзив. Правното основание за обработването на лични данни, когато изпращате Вашите отзиви, е съгласието, предоставено от Вас. Можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност. Ние обработваме следните лични данни, когато публикувате отзив: 

● Собствено име (ако е изпратено) 

● Данни за контакт 

● Отзив 

Как събираме Вашите лични данни 

Ние получаваме, обработваме и запазваме Вашите лични данни, както и лични данни за устройства, които използвате, за да навигирате до платформи на JET на Вашия компютър или мобилно устройство, когато използвате нашите платформи, създавате акаунт, използвате нашите Услуги или по друг начин, когато се свържете с нас. 

Ние обработваме лични данни, които предоставяте доброволно, които събираме автоматично и които получаваме от източници на трети страни за целите, посочени в настоящата Декларация. 

- Лични данни, които предоставяте доброволно: Ние може да получаваме лични данни, предоставени от Вас, когато сте в списъка на нашата платформа, създавате акаунт при нас или предоставяте Вашите маркетингови предпочитания за анкети или отзиви във връзка с нашите Услуги. 

- Лични данни, които събираме автоматично: С Вашето предварително съгласие или когато е разрешено от приложимото законодателство, когато разглеждате нашите платформи, ние можем да събираме автоматично технически данни за Вашето оборудване, дейности и модели на сърфиране. Ние използваме тези лични данни посредством бисквитки, сървърни регистри и други подобни технологии. Тези алгоритми за самообучение генерират съдържание, което използват, за да персонализират Вашето потребителско изживяване, като избират по-конкретно онези елементи, от които се интересувате, както и за да подобрят цялостната оптимизация на нашите Услуги. За нашата политика относно бисквитките, моля, вижте по-горе (Бисквитки) за повече информация. 

Може да Ви позволим да използвате сайтове на социални медии, за да създадете своя акаунт или да свържете акаунта си към съответния сайт на социални медии. Тези сайтове на социални медии могат да ни предоставят автоматичен достъп до определени лични данни, които притежават за Вас (напр. съдържание, гледано от Вас, съдържание, харесвано от Вас, и информация относно рекламите, които са Ви били показани или върху които може да сте кликнали). Когато получаваме такава информация, можем да я използваме, за да персонализираме допълнително Вашия опит с нас в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания.

- Лични данни, които получаваме от източници на трети страни: Възможно е да получаваме лични данни от източници на трети страни, включително рекламни мрежи и платформи на социални медии, като Facebook или доставчици на услуги за техническо плащане и доставка, които може да се намират извън ЕС за цели, като подпомагане осигуряването на нашите Услуги, за измерване на ефективността на маркетинговите кампании за нашите Услуги; и за по-добро разбиране на Вашите предпочитания, за да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги по съответния начин. Когато можем да получим такива лични данни, ние проверяваме дали тези трети страни имат Вашето съгласие да обработват информацията или имат законно разрешение или задължение на друго основание, за да споделят Вашите лични данни с нас. 

Ние използваме също публично достъпна информация от публичните власти и местните съвети, за да проверим дали разполагате с правилния лиценз и сертификати за извършване на Вашите бизнес дейности. 

Уверяваме се, че имаме правно основание да събираме и използваме Вашата лична информация. Правното основание, на което се базираме, ще се промени в зависимост от типа на информацията и контекста, в който я събираме. Нашето главно основание за събиране и използване на информация, получена от източници трети страни, е да изпълняваме нашия договор с Вас, но можем също така да обработваме информацията, когато имаме законен бизнес интерес с цел непрекъснато подобряване на нашите Услуги и улесняване на сътрудничеството с Вас. 

Допълнителни цели 

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, описани по-горе, освен ако не считаме основателно, че трябва да ги използваме по друга причина и че тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако възнамеряваме да използваме данните за друга цел, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме в съответствие със значимостта на промените, които правим. Моля, имайте предвид, че можем да обработваме Вашите лични данни без Ваше знание или съгласие в съответствие с горепосочените правила, когато това се изисква от приложимото законодателство за защита на данните. 

Автоматизирано вземане на решения и профилиране 

За целите, описани по-горе, можем да използваме автоматизирано вземане на решения и профилиране. Автоматизирано вземане на решения се извършва, когато съответната електронна система използва лични данни за вземане на решение без човешка намеса. Ние гарантираме, че са взети мерки за защита на Вашите права, когато използваме автоматизирано вземане на решения. 

Няма да се вземат решения за Вас, които биха Ви засегнали значително, въз основа единствено на автоматизирано вземане на решения, освен ако нямаме законно

основание за това и сме Ви уведомили. Ако искате да възразите срещу този тип обработване, можете да се свържете с нас чрез нашия формуляр за поверителност. След това ще преминем към преоценка на ситуацията и/или ще Ви предоставим повече информация за това защо и как е взето такова автоматизирано решение. 

Колко време съхраняваме Вашите данни 

Ние ще запазим Вашите лични данни само за периода, необходим, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на спазването на всички законови, счетоводни или отчетни изисквания. За определяне подходящия период за съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от ощетяване от неразрешеното им използване или разкриване, целите, за които ги обработваме, дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови, договорни или подобни изисквания за запазване на Вашите лични данни. 

При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни, така че да не могат повече да бъдат свързани с Вас, като в този случай можем да използваме такава информация без допълнително уведомление. 

Споделяне на Вашите лични данни с клиенти 

JET споделя Вашите данни с клиента, който е поръчал от Вас. Тъй като клиентът е Ваш пряк клиент, Вие носите самостоятелна отговорност и задължения по отношение на обработването на неговите/нейните лични данни. Клиентите могат да се свържат директно с Вас, ако имат въпроси относно начина, по който обработвате техните лични данни. 

Вие и ние сме отделни администратори на данни по отношение на личните данни на клиенти, които се обработват за Ваши и наши собствени цели и с Вашите и нашите собствени ресурси и/или от Ваше или наше име. Това означава, че Вие и ние носим самостоятелна отговорност за обработването на личните данни, за които ние (частично) определяме целите и средствата. 

Споделяне на Вашите лични данни с други лица 

JET може да работи и/или да споделя данни с други компании в рамките на групата JET и други трети страни за извършване на посоченото по-горе обработване. 

Тези компании от групата и трети страни ще обработват Вашите лични данни от наше име като обработващи данни или като независими администратори на данни (както е определено или посочено според приложимите закони за защита на данните, включително концепции като еквивалентните на администратор или обработващ данни) и ще имат достъп до Вашите лични данни за целите, описани в настоящата Декларация. Ние изискваме от компаниите от групата и трети страни да защитават данните в съответствие със стандартите, определени в настоящата Декларация, и предприемаме

подходящи мерки съгласно приложимите закони за защита на данните, за да гарантираме същото ниво на защита и поверителност на Вашите лични данни. 

Ние ще споделяме също Вашите данни с други трети страни, когато е уместно или изисквано от приложим закон или наредба (включително съдебна заповед) или когато считаме, че разкриването е необходимо за упражняване, установяване или защита на законни права, или за защита на жизненоважни интереси на едно лице. Такива администратори на трети страни може да включват правоприлагащи органи. 

Можем също така да разкрием Вашите лични данни на дадена компания или потенциален купувач на всички или по същество всички наши активи във връзка с тяхната продажба или прехвърляне. 

Вашите данни може да бъдат споделени със следните страни: 

● Свързани дружества, дъщерни дружества и/или компании от групата JET ● Доставчици на услуги, като доставчици на софтуер, хостинг, поддръжка на приложения, доставка, логистика, информационна сигурност и др. 

● Трети страни, които предприемат различни дейности за популяризиране, пускане на пазара или поддръжка на нашите Услуги. Това включва платформи за социални медии, като Facebook, офшорни агенти за поддръжка на клиенти, доставчици на маркетингови услуги, партньори на eCRM, които управляват нашите маркетингови имейли и насочени известия, партньори, които Ви изпращат текстови съобщения, когато поръчката Ви се изпълнява, компании за доставки, които Ви доставят поръчката. 

● Партньори за изпълнение 

● Комерсиални агенти, доставчици на платежни и картови услуги, като Adyen (за тяхната декларация за поверителност, моля, вижте тук) и доставчици на маркетингови услуги 

● Фирми за проучване на удовлетвореността на клиентите 

● Професионални консултанти 

● Правоприлагащи, правителствени или регулаторни органи ((включително застрахователни компании, органи за издаване на визи и данъчни органи) ● Всяка друга страна, при условие че сте дали съгласието си за разкриване. 

Уебсайтове и услуги на трети страни 

Нашият уебсайт може да включва връзки към уебсайтове и услуги на трети страни. Когато осъществявате достъп до такива уебсайтове или услуги на трети страни, имайте предвид, че всеки от тези уебсайтове има своя декларация за поверителност. Въпреки че JET полага големи грижи при подбора на уебсайтове, към които да съдържа връзка, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват Вашите данни. 

Къде се изпращат Вашите данни

Ако се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП), Израел, Австралия, Нова Зеландия и Канада, моля, имайте предвид, че можем да обработваме и/или да прехвърляме Вашите лични данни извън ЕИП, Израел, Австралия, Нова Зеландия и Канада. Това може да включва прехвърляне на или достъп до личните данни от други юрисдикции, включително юрисдикции, които може да не предоставят ниво на защита, еквивалентно на Вашите местни закони или законите за защита на данните („Държава, за която не е издадено решение за адекватно ниво на защита на личните данни”). Когато прехвърляме лични данни извън ЕИП, Израел, Австралия, Нова Зеландия и Канада, ще вземем предвид всички приложими законови задължения, свързани с трансферите на лични данни, а в държава, за която не е издадено решение за адекватно ниво на защита на личните данни, ще разчитаме на подходящи предпазни мерки, включително одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи или друг законосъобразен обвързващ механизъм за прехвърляне съгласно приложимото законодателство за защита на данните. 

Права, въпроси или жалби 

Информираме Ви, че по отношение на личните данни можете да упражнявате правата, предвидени в ОРЗД, които включват: правото да поискате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, да възразите срещу обработването, правото на преносимост на данните, да оттеглите съгласието си по всяко време (без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето), както и да подадете жалба до надзорен орган. 

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за поверителност. 

Моля, имайте предвид, че съобщенията, изпратени по имейл, не винаги са сигурни. Ето защо, моля, не включвайте чувствителна информация във Вашите имейли до нас. 

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на искането Ви своевременно и безплатно, освен в случаите, когато това изисква прекомерни усилия. В определени случаи може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Ваше искане. 

Важно е Вашите лични данни да се поддържат точни и актуални. В случай на промяна на някои от личните данни, които съхраняваме за Вас, моля, уведомете ни, докато съхраняваме тези данни. Ако споделите с нас данни на други лица, Ваша отговорност е да събирате такива данни в съответствие с местните законови изисквания. Например, Вие трябва да информирате лицата, чиито данни ни предоставяте, за съдържанието на тази Декларация и да получите тяхното предварително съгласие. 

Ако имате други въпроси или оплаквания относно обработването на Вашите лични данни, ще се радваме да се свържем с Вас. Бихме искали също да научим Вашите отзивие, ако имате съвети или предложения за подобряване на нашата политика за поверителност. За повече информация относно използването на Вашите лични данни или упражняването на

Вашите права, както е посочено по-горе, моля, свържете се с нашата Служба за защита на данните на Групата чрез нашия формуляр за поверителност или данните за контакт, посочени по-долу. 

Защита 

JET приема много сериозно защитата на личните данни и затова вземаме подходящи мерки за защита на Вашите лични данни от злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неразрешено изменение. 

В рамките на JET ние ограничаваме достъпа до Вашите данни възможно най-много и предоставяме на нашите служители достъп до Вашите данни само въз основа на „необходимост да се знае“. 

Ако считате, че Вашите лични данни не са защитени адекватно или има признаци за неправомерно използване, моля, свържете се с нас чрез: формуляр за поверителност. 

Актуализации на тази Декларация за поверителност 

Можем да актуализираме тази Декларация периодично в съответствие с променящите се правни, технически или бизнес промени. Когато актуализираме нашата Декларация, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме, в съответствие със значимостта на промените, които правим. Когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните, ние ще получим Вашето съгласие за всякакви съществени промени в тази Декларация за поверителност. 

Препоръчваме Ви да преглеждате периодично тази Декларация за актуална информация относно нашите практики за поверителност. 

Ако имаме локални езикови версии, версията на английски език на настоящата Декларация ще има предимство в случай на противоречия между различните езикови версии. 

Свържете се с нас 

Освен ако не е посочено друго, Takeaway.com Group B.V. е администраторът на Вашите лични данни. 

Ако имате въпроси или притеснения относно настоящата Декларация и/или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице относно защитата на данните чрез нашия формуляр за поверителност или като се свържете със службата на нашето Длъжностно лице относно защитата на данните тук. 

Длъжностно лице относно защитата на данните/Съвет за поверителност - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61 

1019 GM AmsterdamOosterdoksstraat 80 

1011 DK Amsterdam 

Нидерландия 

Тази Декларация за поверителност може да бъде актуализирана и е актуализирана за последен път на 08.03.2023 г.