Общи условия

В магазина Takeaway.com можеш да поръчаш стоки и продукти за Твоят ресторант.

Общите Условия описват условията, принципите| облигации, свързани с поръчка на продукти чрез платформата за търговия Takeaway.com.

1- Дефиниции

В Общите Условия използваме следните фрази:

Общи Условия - общи условия и принципи;

Други Продавачи - трето лице, което не сме Ние, предлагаща Продукти чрез платформата за търговия.

Ти / Твоят - собственик или представител, сътрудничещ с Takeaway.com, регистриран в търговския регистър при Търговска камара в Нидерландия [или в Белгийския търговски регистър], с когото сключваме договор или на който изпращаме офертата;

Споразумение - договорена с Нас или Други Продавачи поръчка на продукти от Takeaway.com;

Продукти - продукти или услуги, предлагани на платформата за търговия от Нас или от Други Продавачи;

Продукти от Takeaway.com - Продукти, предлагани от Нас на платформата за търговия;

Продукти от Други Продавачи - Продукти, предлагани от Други Продавачи чрез платформата за търговия;

Търговска платформа - Среда, в която Ние и Други предлагаме продукти за Теб;

Takeaway.coml/Ние/Нас – BG Menu EOOD опериращо в България под името Takeaway.com

2 – Фирмена идентичност

Ние сме BG Menu EOOD опериращо в България под името Takeaway.com

Нашият адрес е: Bul. Bulgaria 109, fl.-1, office 27 , Manastirski livadi, 1404 Sofia

Интернет страница (уебсайт)на платформата: www.shop.takeaway.com

За Тебе като собственик на ресторант: restaurants.takeaway.com (забележи: няма www).

Нашият отдел за обслужване на клиенти е на разположение 7 дни в седмицата от 11:00 до 23:00ч., на 0700 10 400 и на имейл ps-bg@takeaway.com.

Можеш също да ни изпратиш имейл: info@takeaway.com

Номер CoC (сертификат за компетентност): 131420025

ДДС номер BG131420035

3 - Приложение

Настоящите Общи Условия се прилагат при поръчка и закупуване на всяка оферта, цитат и договор във връзка с покупката на продукти от Takeaway.com чрез платформа за търговия, освен ако страните в писмена форма изрично не се откажат от общите условия. При публикуване на оферта, Ти се съгласяваш с тези условия. Запазваме си правото периодично едностранно да променяме тези условия. Най-новата версия на Общите Условия можеш да намериш на платформата за търговия. Когато заявяваш поръчка след актуализиране на Общите Условия, одобряваш актуализираната версия. Моля, провери това преди да заявиш поръчка, тогава винаги ще знаеш какво можеш да очакваш от Нас.

Адаптирането на която и да е от Твоите покупки или други условия ще бъде отказано. Дори ако предложим отделни условия за продукт от Takeaway.com, прилагат се настоящите Общи Условия.

Моля, обърни внимание: тези условия не се отнасят за поръчки на продукти от ДругиловияПродавачи на Нашата платформа за търговия. Моля, прочети Общите условия за покупки от Други Продавачи.

4 - оферти

Всяка от нашите оферти на пазара е освободена от задължения. Целта Ни е да предоставим цялата информация, необходима за точно описание на всяка оферта, така че и Ти и ние да сме наясно какви са правата и задълженията, свързани с офертата. Очевидните грешки или грешки в офертата или в платформата за търговия не са обвързващи за нас.

Забележи, моля: Ние предлагаме платформата за търговия на Теб само като на собственик или представител на ресторант, свързан с Takeaway.com. Всички продукти са продавани само в малки количества и за употреба в ресторанта Ти и определено не са предназначени за други цели като, но не само, за по-нататъшна дистрибуция или (пре) продажба.

При подозрение, че използваш платформатата за търговия за цели различни от собствени нужди, запазваме си правото да прекратим сътрудничеството с Теб и да наложим финансова санкция в размер равен на разликата между покупната цена на платформата за търговия и цената, начислена или поискана по време на дистрибуцията или (пре) продажбата. Под понятието (пре) продажба или дистрибуция на продуктите разбираме, поне, но не само, всяка форма на търговия с продуктите, закупени на платформата за търговия срещу заплащане. Санкциите ще бъдат наложени в 7 дневен срок.

5 - Договор

Договорът се счита за сключен, след одобряване на офертата и изпълнение на общите условия. Всеки договор се сключва при условие на достатъчна наличност на продукта.

Ще потвърдим приемането на офертата по имейл и ще предоставим подходяща информация и подробности, необходими за заявяване на поръчката. Можеш също да провериш всички детайли и статуса на поръчката на Нашата платформа за търговия в раздела „Моят акаунт“.

Имаме право да направим проверка и / или да верифицираме дали си в състояние да извършиш текуищите и бъдещи плащания и дали спазваш тези общи разпоредби. Ако подозираме, че поради каквато и да е причина това може да се отнася за Теб, имаме право да откажем или да анулираме поръчката или заявлението или да създадем специални условия за него/нея.

В случай на нарушение на общата разпоредба или някакви други приложими условия и принципи (включително Общи условия за ресторанти), имаме право да прекратим сътрудничеството с Тебе с незабавно действие без предварително предупреждение. Запазваме си правото да предявим претенции в съответствие с общите принципи на гражданското право, ако претърпените щети надвишават приложимите санкции.

6 - Цена

Нашата платформа за търговия предоставя точни цени на продуктите. Промоциите и отстъпките са ясно обозначени. Всички цени не включват ДДС, освен ако изрично не е предвидено друго. Ако трябва да заплатиш разходите за доставка или разходите по обслужване на поръчката Ти, по ясен начин ще Те информираме за това, преди да потвърдиш поръчката си.

7- Изпълнение и гаранция

Гарантираме, че всички продукти от Takeaway.com съотвестват на спецификациите посочени на платформата за търговия. Стараем се да направим всичко възможно да предоставим, по възможно най-добър начин, характеристиките на продуктите от Takeaway.com, такива като материали и цветове.

Забележи, моля: Не даваме гаранция за дефекти на продуктите от Takeaway.com, възникнали вследствие на нормална употреба или причинени от независещи от нас обстоятелства, като например времето или повреди причинени от транспорта Ти . Не предоставяме никаква гаранция, когато продуктите се използват неправилно или небрежно.

8- Недоволен/-на ли си?

Моля, възможно най-скоро, свържи се с нашия център за обслужване на клиенти. Веднага след получаването на продуктите от Takeaway.com, провери дали нямат дефекти и дали тяхното качество и / или количество съответстват на договореното.

При каквито и да е съмнения имаме право да преценим дали имаш право на замяна на Продукта от Takeaway.com или дали имаш право на възстановяване на покупната цена или на част от нея. Ако си използвал/-ла Продукта от Takeaway.com по такъв начин, че той вече не е нов, ще загубиш правото на възстановяване на покупната цена. Увери се също, че можеш да върнеш продукти от Takeaway.com с всички доставени аксесоари и, ако това е възможно, в оригинална опаковка, следвай инструкциите дадени от центъра за обслужване на клиенти.

9 - Изключване на правото на отказ от договора

Правото на отказ от договорите от разстояние и сключени извън търговския обект не се прилага за поръчки завявани чрез Нашата платформа за търговия, тъй като те не се квалифицират като потребителска покупка. В никакъв случай не подлежат на връщане следните продукти:

Продукти, обозначени на платформата за търговия като " продукти от разпродажба";

Персонализирани продукти

Консумативи, като салфетки, торбички и кутии за пица, опаковката на които е отворена;

Използвани или финализирани ваучери или талони,;

Продукти от Други Продавачи, предлагани от Други Продавачи на нашата Платформа за търговия.

10 - Доставка и изпълнение:

С надлежна старателност приемаме и реализираме поръчки. Доставяме на адрес, който си Ни посочил, затова провери го преди да финализираш поръчката си на Нашата платформа за търговия. Ще Те информираме за приблизително време на доставка на всеки продукт. Но все пак трябва да вземеш предвид, че това е само приблизително време и не можеш да запазиш никакви права върху това. Обикновено поръчките са реализирани в рамките на 2 работни дни. В случай на непредвидени обстоятелства поръчките могат да се забавят. Ако до 10 дни не получиш код за проследяване на поръчката, свържи се с центъра за обслужване на клиенти. Те могат да проверят статуса на пратката вместо Теб.

Ние носиме отговорност за повреда и/или загуба на продуктите на Takeaway.com до момента на получаването им от Тебе или от лицето, което може да се подпише от името Ти.

11-Плащания

Плащанията за продуктите на Takeaway.com, след одобряване от Нас, са включени в общатата фактура, която ще получаваш от Нас всяка седмица. Ако по тази фактура, получиш от Нас приходи от онлайн плащания от други платформи на Takeaway.com, разходите за Твоята поръчка или покупка ще бъдат приспаднати от този приход.

В случай на отложено плащане приложими са Общите Условия за ресторанти.

12- Рекламации

Все още ли си недоволен/-на от продукта на Takeaway.com или от обслужването на поръчката Ти? Ще разгледаме Твоята рекламация колкото е възможно най-добре. Свържи се с Нас и опиши проблема, колкото е възможно, по-подробно за да можем по най-бърз начин да Ти помогнем. Ще Ти помогнем веднага или ще Те информираме кога ще се свържем обратно с Теб. Ще отговорим на Твоето оплакване в рамките на 14 дни от получаването му.

13- Отговорност

Ние носим отговорност само за преките щети по смисъла на тези Общи Условия.

Преките щети включват само разумно понесени от Теб разходи, когато:

Ти установи причината и обхвата на щетата;

уверен/-а си, че неправилната Ни дейност е включена в Договора, ако това може да бъде приписано на Нас, както и

Ти си предотвратил/-а или си намалил/-а възможността за възникване на директна повреда, посочена в Общите Условия

Всякаква отговорност в случай на директно унищожаване (в която свързаната последователност от събития се брои като едно събитие) е ограничена до сумата на фактически платената на Нас фактура на платформта за търговия в месеца, в който е възникнала щетата (включително разходите за доставка).

Не носим отговорност за каквито и да е щети, ако предоставените от Тебе или от Твое име данни са грешни и/или непълни.

Тези ограничения на отговорност няма да се прилагат, ако вредата ще да бъде причинена вследствие на умишлена или груба небрежност от Наша страна или от Нашия мениджърски персонал.

Освобождаваш ни от отговорност за всякакви претенции на трети лица, ако те претърпят щети във връзка с изпълнението на договора, причината на която може да бъде приписана на различна от Нас страна.

Отговорността за косвени щети като пропуснати ползи, последващи щети, претърпени загуби, загуба на спестявания и щети, причинени от прекъсвания на стопанска дейност, е изрично изключена.

14- Неправилни записи в договора

Ако съдът или законодателят установи, че някоя от разпоредбите от Общите Условия е неправилна или невалидна, в останалата част Общите Условия се прилагат изцяло.

15- Право на собственост

Всички права на интелектуална собственост, като търговски имена, търговски марки, лога, описания на продукти, снимки, илюстрации и други проекти на платформата за търговия, са собственост на Takeaway.com Central Core B.V. или неговите лицензодатели.

Каквато и да е употреба на платформата за търговия или нейното съдържание, включително копиране или съхраняване на такова съдържание изцяло или частично за цели, не предназначени за собствена употреба, т. е. за лични и нетърговски цели, е забранено без Нашето предварително писмено съгласие.

16- Поверителност

Внимателно обработваме Твоите данни. За повече информация премини към декларация за поверителност

17- Приложимо право

Правоотношенията между Takeaway.com и Ресторанта се уреждат от българското право. Изключителната компетентност за разрешаване на спорове, произтичащи от или във връзка с тези правоотношения, има компетентния български съд в град София..

Общите разпоредби бяха актуализирани към 15 юни 2020 г.