Декларация за защита на данните на Партньорския онлайн магазин

Настоящата декларация за защита на данните се отнася за обработването на лични данни на клиенти, които използват онлайн магазина на Just Eat Takeaway.com. Администраторът на данни за обработка на тези лични данни е Just Eat Takeaway.com Group BV (наричан по-долу „JET“).

JET отговаря за обработването на Вашите лични данни и се отнася сериозно към Вашата поверителност. Следователно JET се придържа към изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) при обработването на лични данни.

Какви данни обработваме и защо

JET обработва Вашите данни, защото използвате нашия онлайн магазин. Ние използваме следните лични данни за следните цели.

1. Процес на поръчване

Ние обработваме следните лични данни, които са необходими за изпълнението на Вашата поръчка в нашия онлайн магазин. Правното основание за това обработване на лични данни е изпълнението на договор с Вас. За тази цел обработваме следните данни:

- Наименование (на компания)

- Данни за адрес

- Данни за контакт

- Номер в търговската камара

- ДДС номер

- Данни за поръчка

- Данни за плащане

2. Отзиви

Освен горните операции по обработка, ние обработваме лични данни, които предоставяте при изпращане на отзив в нашия онлайн магазин. Правното основание за това обработване на лични данни е, че сте се съгласили с нея (чрез публикуване на отзив), както е определено в ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас чрез нашия формуляр за защита на данните. Ние обработваме следните лични данни, когато публикувате отзив:

- Име (ако е подадено)

- Отзив

3. Обслужване на клиенти

Когато се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ще използваме предоставените от Вас лични данни, за да отговорим на Вашия въпрос или да обработим жалбата Ви. Правното основание за това обработване на лични данни е, че са необходими за изпълнение на договор, както е определено в ОРЗД. Ние обработваме следните лични данни за целите на обслужване на клиентите:

- Име

- Данни за контакт

- Данни за адрес (ако е приложимо)

- Данни за плащане (ако е приложимо)

- Коментари (ако е приложимо)

4. Профил

За да можете да поръчате през нашия онлайн магазин, ще трябва да се регистрирате с профил. Този профил е необходим, за да сме сигурни, че предоставяме услугите си само на нашите ресторанти-партньори и други в секторите за обществено хранене и хотелиерство.

Ако не сте ресторант, регистриран в основната ни платформа, може да поискаме Вашия номер на регистрация в търговската камара и/или номер по ДДС, за да сме сигурни, че предоставяме услугите си само на секторите за обществено хранене и хотелиерство. Ние обработваме следните лични данни, за да създадем и поддържаме Вашия профил:

- Наименование (на компания)

- Данни за контакт

- Номер в търговска камара (ако е приложимо)

- ДДС номер (ако е приложимо)

- Данни за поръчка

- Данни за плащане

5. Маркетингови съобщения

Също така обработваме Вашите данни, за да можем да Ви изпращаме (персонализирани) маркетингови съобщения и известия. Ние обработваме Вашите лични данни за маркетингови цели въз основа на Вашето съгласие. Винаги когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да се отпишете, като използвате линка във въпросното съобщение. Ние обработваме следните данни за маркетингови цели:

- Име

- Данни за контакт

- Пощенски код

6. Кампании и състезания

JET също така обработва Вашите лични данни, когато участвате в някоя от нашите кампании и/или състезания. Ние обработваме Вашите лични данни за кампании и/или състезания само ако сте ни предоставили Вашето съгласие. Ние обработваме следните данни за тези кампании и състезания:

- Име

- Данни за контакт

- Данни за адрес (ако е приложимо)

- Участия в кампания (ако е приложимо)

7. Бисквитки

Освен това JET използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните бисквитки са необходими за използването на уебсайта. Данните от аналитичните и маркетинговите бисквитки не са свързани с другите данни, които предоставяте по време на процеса на поръчка. За повече информация относно бисквитките моля, направете справка с нашата Декларация за бисквитки.

Допълнителни цели

Ще използваме данните, получени чрез технологии, само за описаните по-горе цели. Ако възнамеряваме да използваме данните за друга цел, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме, в съответствие със значимостта на промените, които правим. Когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните, ние ще получим Вашето съгласие.

Автоматизирано вземане на решения

JET използва автоматизирано вземане на решения и профилиране, за да изпълни споразумението с Вас и да подобри нашата платформа. Ако сте ресторант-партньор, JET използва данни за Вашите приходи, за да зададе лимит на разходите въз основа на приходите на ресторанта и използва данните за Вашия ресторант (напр. тип кухня и меню), за да Ви осигури по-персонализирано пазаруване. Отрицателните автоматизирани решения винаги ще подлежат на човешка намеса.

Споделяне с външни доставчици

JET споделя Вашите лични данни с външния доставчик, в случай че сте поръчали при такъв, за да може този доставчик да достави Вашата поръчка. Ако сте поръчали при външен доставчик, Вие сте пряк клиент на този доставчик. Той носи лична отговорност и задължения по отношение на обработването на Вашите данни. Ако имате въпроси относно начина, по който доставчикът обработва Вашите данни, трябва да се свържете директно с него.

Споделяне с други лица (различни от доставчици)

JET няма да продава Вашите данни на трети страни и ще ги разкрива на трети страни само ако е необходимо за изпълнението на нашия договор с Вас, за аналитични и маркетингови цели или за спазване на законовите задължения.

Вашите данни могат да бъдат споделени със следните страни:

- Доставчици на софтуер

- Партньори за изпълнение

- Фирми за проучване на удовлетвореността на клиентите

- Доставчици на аналитични услуги

- Доставчици на обслужване на клиенти

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да включва връзки към уебсайтове на трети страни. Когато осъществявате достъп до такива уебсайтове на трети страни, имайте предвид, че всеки от тези уебсайтове има собствена декларация за защита на данните. Въпреки че JET полага големи грижи при подбора на уебсайтове, към които да се свърже, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват Вашите данни.

Къде се изпращат Вашите данни

Ние можем да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейската икономическа зона. Това може да включва прехвърляне или достъп до тях от други юрисдикции, които може да не осигуряват ниво на защита, еквивалентно на законодателството на ЕС относно защитата на данните. Когато прехвърляме лични данни, ще вземем предвид всички приложими законови задължения, свързани с прехвърлянето на лични данни и, когато не е налице решение за адекватност на Европейската комисия (ЕК), ще разчитаме на подходящи предпазни мерки, включително одобрени от ЕК стандартни договорни клаузи. Ние сме въвели подобни подходящи предпазни мерки с нашите доставчици на услуги от трети страни и повече подробности могат да бъдат предоставени при поискване.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Ние ще запазим Вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на удовлетворяването на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на съхранение на лични данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск от вреда от неразрешено използване или разкриване на личните Ви данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

При някои обстоятелства можем да анонимизираме Вашите лични данни, така че да не могат повече да бъдат свързани с Вас, като в този случай можем да използваме такава информация без допълнително уведомление.

Права, въпроси или жалби

Информираме Ви, че по отношение на личните данни можете да упражнявате правата, предвидени в ОРЗД, които включват: правото да поискате достъп, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, и да възразите срещу обработването, правото на преносимост на данните, да оттеглите съгласието си по всяко време (без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето), както и да подадете жалба до надзорен орган.

За да упражните правата си (или да се откажете от други форми на маркетинг (като пощенски маркетинг или телемаркетинг), моля, свържете се с нас чрез нашия формуляр за защита на данните.

Освен това, Вашето мнение е добре дошло, ако имате въпроси или предложения за подобряване на нашите процеси за поверителност.

Сигурност

JET се отнася сериозно към защитата на Вашите данни и предприема подходящи мерки за борба със злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелана публикация и неправомерно изменение. Ако смятате, че данните Ви все още не са защитени правилно или че има доказателства за злоупотреба, моля, свържете се със security-concerns@takeaway.com.

Актуализации на тази декларация за защита на данните

Може да актуализираме тази декларация за защита на данните регулярно, в отговор на променящите се правни, технически или бизнес условия. Когато актуализираме нашата декларация за защита на данните, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме, в съответствие със важността на промените, които правим. Когато това се изисква от приложимото законодателство относно защитата на данните, ние ще получим Вашето съгласие за всякакви съществени промени в тази декларация за защита на данните.

Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази декларация за актуална информация относно нашите практики за защита на данните.

Данни за контакт

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата Декларация за защита на данните и/или нашите практики за защита на данните, моля, свържете се с нашето длъжностно лице относно защитата на данните/Съвета за защита на данните чрез нашия формуляр за защита на данните или като се свържете с:

Длъжностно лице относно защитата на данните/Съвет за защита на данните на Just Eat Takeaway.com Group BV

Oosterdoksstraat 80

1011 DK Amsterdam

Нидерландия

Тази декларация за защита на данните може да бъде актуализирана и последно е актуализирана на 19 април 2021 г.