Декларация за защита на данните на Партньорския онлайн магазин

Тази декларация за поверителност е приложима по отношение общата обработка на данни на ресторантите на Takeaway.com. При поръчка чрез нашия онлайн магазин, се прилага Декларацията за поверителност за ресторанти в онлайн магазина.

Данните за ресторанти, обработвани от Takeaway.com, се считат за данни, свързани с ресторанта, и не се считат за лични данни, както е описано в Общия регламент за защита на данните.

Какви данни обработваме и с каква цел

Takeaway.com обработва вашите данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните данни за следните цели 

1. Процес на регистрация

Ние обработваме данните, които са необходими за регистрирането ви като ресторант при нас в отговор на изискванията съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари и предотвратяване на финансирането на тероризма на Нидерландия и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма. Ние обработваме следните данни в процеса на заявка за регистрация:

 • Име (на фирмата)
 • Адресни данни
 • Данни за контакт
 • Фирмен регистрационен номер
 • ДДС номер
 • Метод на плащане
 • Копие на валиден документ за самоличност на официален представител/пълномощник
 • Справка от Търговския регистър 
 • Копие от фирмена банкова карта/извлечение
 • Копие от документ за фирмен адрес 
 • Меню
 • Лого

2. Обслужване на клиенти

Когато се обърнете към отдела ни за обслужване на клиенти, ще използваме предоставените от вас данни, за да отговорим на въпроса ви или да разгледаме жалбата ви. Ние обработваме следните данни за целите на обслужването на клиенти:

 • Име
 • Адресни данни (ако е приложимо)
 • Данни за контакт
 • Данни за плащане (ако е приложимо)
 • Коментари (ако е приложимо)

 3. Изследвания на удовлетвореността на клиентите

За да сме сигурни, че нашите услуги са съобразени с предпочитанията на вашите и нашите клиенти, данните, които предоставяте на нашия отдел за обслужване на клиенти, могат да бъдат използвани за проучвания за удовлетвореността на клиентите. За проучване на удовлетвореността на клиентите обработваме следните данни:

 • Име
 •  Мнения на клиенти

4. Маркетингови съобщения

Ние също така обработваме вашите данни, за да можем да ви изпращаме (персонализирани) маркетингови съобщения и известия. Винаги, когато искате да промените предпочитанията си по отношение на получаването на такива съобщения и известия, можете да прекратите абонамента си, като използвате връзката във въпросното съобщение. Ние обработваме следните данни за маркетингови цели:

 • Име
 • Данни за контакт
 • Пощенски код

5. „Бисквитки“

И накрая, Takeaway.com използва „бисквитки“ за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните "бисквитки" са необходими за използването на уебсайта. Събраните от аналитичните и маркетинговите "бисквитки" данни не са свързани с останалата информация, която предоставяте по време на поръчката. Моля, запознайте се с нашата Декларация за използване на "бисквитки" за повече подробности относно "бисквитките".

6. Анализ

Също така използваме вашите данни, за да можем да изпълним задълженията си за отчитане спрямо рекламодателите и за да можем да подобрим нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Винаги ще се уверяваме, че отчетите не съдържат данни, които могат да бъдат проследени обратно до вас.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

В изпълнение на договора с вас и с цел подобряване на нашата платформа, Takeaway.com използва система за автоматизирано вземане на решения и профилиране. Takeaway.com използва автоматизирано вземане на решения за спазване на нашите правни задължения за предотвратяване на изпирането на пари, финансирането на тероризма и други престъпления. Освен това използваме пощенския код, за да предоставяме автоматично избрани ресторанти в близост до местоположението на клиента.

Колко дълго съхраняваме данните 

Takeaway.com няма да съхранява данните ви по-дълго, отколкото е необходимо единствено за целите, за които са събрани вашите данни. Ще съхраняваме вашите данни за по-дълго, само ако сме длъжни по закон да го направим. Не можем да премахнем данните ви от системни архиви, но при извършване на възстановяване от резервно копие, ние ще изтрием данните веднага.

Споделяне с клиенти / лични данни на клиента

Takeaway.com споделя вашите данни с клиента, който е поръчал при вас. Тъй като клиентът е вашият пряк купувач, вие имате своя отговорност и задължения по отношение на обработката на личните му данни. Клиентите могат да се свържат директно с вас, ако имат въпроси относно начина, по който обработвате личните им данни.

Вие и ние сме отделни администратори на данни по отношение на личните данни на клиенти, които вие или ние обработваме за ваши или наши собствени цели, с ваши или наши средства и/или от ваше или от наше име. Това означава, че сме независимо един от друг отговорни за обработката на личните данни, като ние (частично) определяме целите и средствата.

 Споделяне с други (освен ресторанти)

Takeaway.com няма да продава вашите лични данни на трети лица и ще ги разкриваме на трети лица само в случай, че това е необходимо за изпълнение на договора ни с вас, за аналитични и маркетингови цели, или за спазване на законови задължения.Данните ви може да се споделят със следните страни:

 • Доставчици на софтуер
 • Партньори по изпълнението на услуги
 • Фирми за проучване на удовлетвореността на клиентите
 • Доставчици на аналитични услуги

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Когато посещавате такива уебсайтове, имайте предвид, че всеки от тях има своя собствена декларация за поверителност. Въпреки че Takeaway.com подхожда много внимателно при избора на уебсайтове, към които да публикува връзки, не можем да поемем отговорност за начина, по който те обработват вашите лични данни.

Препоръки, въпроси и оплаквания

В случай, че имате други въпроси или оплаквания относно обработката на вашите лични данни, ние ще се радваме да разговаряме. Ние също бихме искали да чуем от вас съвети или предложения как да подобрим нашата политика за поверителност.

Сигурност

Takeaway.com се отнася много сериозно към защитата на личните данни и в тази връзка предприемаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неупълномощени промени. Ако смятате, че вашите лични данни не са адекватно защитени или има индикации за неправилна употреба, моля свържете се с нас на адрес: security-concerns@takeaway.com.

Данни за контакт

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тази Декларация за поверителност и/или нашите практики за защита на личните данни, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните чрез нашия формуляр за защита на личните данни или като се свържете с нашия служител по защита на данните/съвета за поверителност:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer/ Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61

1019 GM Amsterdam

Netherlands