Privacy statement Partner Webshop

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Restaurant Partners die gebruik maken van de Partner Webshop van Just Eat Takeaway.com. Tenzij anders vermeld, is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens Takeaway.com Group BV en/of de JET Affiliate (inclusief de dochterondernemingen van Just Eat Takeaway.com NV).

Bij JET streven we ernaar de beste food community ter wereld op te bouwen en dat begint met het beschermen van de privacy van iedereen in onze gemeenschap. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens van alle bezoekers die gebruik maken van onze Diensten beschermen.

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom
Persoonsgegevens, in dit statement ook wel "uw gegevens" genoemd, zijn alle informatie of een set informatie op basis waarvan we u, direct of indirect, persoonlijk kunnen identificeren, in het bijzonder door verwijzing naar een identifificatie, bijv. naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw cv, een referentiebrief, enz. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wanneer u via onze diensten met JET in contact treedt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens. JET kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken.

1. Bestelproces

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die nodig zijn om uw bestelling in onze Partner Webshop uit te voeren, de rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens: 

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • KvK-nummer, btw-nummer (indien van toepassing)
 • en transactiegegevens
 • Betaalgegevens

2. Klantenservice

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw klacht af te handelen. De wettelijke basis voor deze verwerking van persoonsgegevens is dat deze nodig is voor de uitvoering van een contract en/of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van JET zoals gedefinieerd in de AVG. Voor de klantenservice verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Betaalgegevens (indien van toepassing)
 • Opmerkingen (indien van toepassing) 

3. Account

Om te kunnen bestellen via onze Partner Webshop dient u zich te registreren met een account. Dit account is nodig om ervoor te zorgen dat we onze diensten alleen leveren aan onze Restaurant Partners.

Als u geen restaurant bent dat op ons Restaurant Platform is geregistreerd, kunnen we u om uw KvK-nummer en/of BTW-nummer vragen om er zeker van te zijn dat we onze diensten alleen aan de horeca en de horeca verlenen. Voor het aanmaken en onderhouden van uw account verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • Contactgegevens
 • KvK-nummer (indien van toepassing)
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Bestelgegevens
 • Betaalgegevens gegevens

4. Marketingberichten

Wij verwerken uw gegevens ook om u (gepersonaliseerde) marketingberichten te kunnen sturen. We verwerken uw persoonsgegevens voor deze marketingdoeleinden op basis van uw toestemming, tenzij uw toestemming niet vereist is onder de toepasselijke wetgeving. Als u uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten en berichten wilt wijzigen, kunt u zich uitschrijven via de uitschrijflink in het bericht of via ons privacyformulier. Wij verwerken de volgende gegevens voor marketingdoeleinden:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Campagnegegevens (optioneel)
 • Apparaat-ID (indien van toepassing)
 • Cookie- en technologiegegevens (indien van toepassing)

5. Acties en prijsvragen

JET verwerkt uw persoonsgegevens ook wanneer u meedoet aan een van onze acties en/of prijsvragen. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor campagnes en/of wedstrijden als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Voor deze campagnes en prijsvragen verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Campagnebijdragen (indien van toepassing)

6. Cookies

Daarnaast gebruikt JET cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketing cookies zijn niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over cookies.

Bijkomende doeleinden

De via de Technologieën verkregen gegevens zullen wij alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden. Indien wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om u te informeren, passend bij de betekenis van de door ons aangebrachte wijzigingen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we uw toestemming vragen.

Leeftijd
Onze website en vacatures zijn niet bedoeld voor personen die door de toepasselijke lokale wetgeving als minderjarig worden gedefinieerd, en we hebben ook niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan de gedefinieerde wettelijke leeftijd. We kunnen de leeftijden van bezoekers of sollicitanten echter niet verifiëren. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan om toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over hen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je het idee hebt dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. We gaan dan verder met het wissen van deze gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming 

JET maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering om de overeenkomst met u uit te voeren en ons platform te verbeteren. Als u een partnerrestaurant bent, gebruikt JET uw omzetgegevens om een ​​bestedingslimiet in te stellen op basis van de restaurantinkomsten en gebruikt het uw restaurantgegevens (bijv. keukentype en menu) om u een meer gepersonaliseerde winkelervaring te bieden. 

Wanneer een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering leidt tot een negatief besluit over u, en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier. Daarna gaan we de situatie opnieuw beoordelen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we kunnen die doeleinden op andere manieren bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen. 

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

JET kan werken en/of gegevens delen met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derde partijen om de hierboven beschreven verwerkingen uit te voeren. 

Deze groepsmaatschappijen en derde partijen verwerken uw persoonsgegevens namens ons (als gegevensverwerkers) of als autonome gegevensbeheerders, en hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. We eisen van groepsmaatschappijen en derde partijen dat ze deze beschermen in overeenstemming met de normen die zijn uiteengezet in deze Verklaring en we nemen passende maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

We zullen uw gegevens ook delen met andere derde partijen waar passend of vereist door toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief een gerechtelijk bevel) of wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen wetshandhavingsinstanties zijn. 

We kunnen uw gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van alle of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Dienstverleners zoals aanbieders van software, hosting, applicatieondersteuning, levering, logistiek, informatiebeveiliging, etc.   
 • Implementatiepartners
 • Professionele adviseurs
 • Overheids- of regelgevende instanties
 • Visum- en belastingautoriteiten
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Indien van toepassing, met handelaren, betalingsdienstaanbieders en zoals Adyen (voor hun privacyverklaring zie hier) die betalingstransacties vergemakkelijken 
 • Marketingdienstaanbieders
 • Elke andere partij op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking.

Websites van derden 

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Houd er bij het bezoeken van dergelijke websites van derden rekening mee dat elk van deze websites zijn eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET veel zorg besteedt aan het selecteren van websites waarnaar wordt gelinkt, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Informatie die we verkrijgen van externe bronnen

Informatie die we verkrijgen van externe bronnen zijn analyserapporten en marktonderzoek enquêtes om:

 • de prestaties van marketingcampagnes voor onze Services te meten; en
 • uw voorkeuren beter te begrijpen, zodat we onze marketingcampagnes en Services dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

We profiteren ook van openbaar beschikbare informatie van openbare autoriteiten en lokale raden om te controleren of u over de juiste licentie en certificeringen beschikt om uw restaurant te runnen.

We zorgen ervoor dat we een wettelijke basis hebben om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken. De rechtsgrond waarop we vertrouwen, zal veranderen afhankelijk van het soort informatie en de context waarin we deze verzamelen. Onze belangrijkste reden voor het verzamelen en gebruiken van informatie die is verkregen uit externe bronnen, is om ons contract met u uit te voeren, maar we kunnen deze ook verwerken waar het in ons legitieme zakelijke belang is om dit te doen om onze Services voortdurend te verbeteren en gelijk te maken gemakkelijker om met u samen te werken.

Waar uw gegevens naartoe worden verzonden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan inhouden dat de gegevens worden doorgegeven aan of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, waaronder rechtsgebieden die mogelijk geen niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens naar buiten de EER doorgeven, houden wij rekening met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de doorgifte van persoonsgegevens en, wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) bestaat waarin de bescherming als passend wordt erkend, vertrouwen we op passende beveiligingsmaatregelen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Wij hebben vergelijkbare passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en op verzoek kunnen verdere gegevens worden verstrekt.

Rechten, vragen of klachten

We informeren u dat u met betrekking tot de persoonsgegevens de rechten kunt uitoefenen die worden bepaald door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder: 

 • Het recht om geïnformeerd te worden: Informatie verkrijgen over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens gegevens. 
 • Het recht op toegang: toegang krijgen tot de persoonsgegevens die we over u hebben, informatie verkrijgen over hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en onder bepaalde voorwaarden een kopie verkrijgen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt. 
 • Het recht om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren: Verzoek om rectificatie als een van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard, onjuist of onvolledig is of een update vereist. 
 • Het recht om te worden vergeten: onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens die wij hebben te verwijderen of anderszins te verwijderen. 
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (dwz te voorkomen): Als aan de vereisten is voldaan, zullen wij uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan het opslaan ervan.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald(e) doel(en): We zullen op uw verzoek stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens verwerken op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Het recht om toestemming in te trekken: Als we vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens, staat het u vrij om die toestemming op elk moment in te trekken. Uw verzoek doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: als u persoonsgegevens rechtstreeks aan ons hebt verstrekt, gebruiken wij deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en die gegevens worden geautomatiseerd verwerkt, dan kunt u ons om een ​​kopie van die persoonsgegevens vragen gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat (indien technisch haalbaar) om in veel gevallen opnieuw te gebruiken met een andere dienst of bedrijf.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
 • Een klacht indienen: U hebt het recht om een ​​claim in te dienen bij uw bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. We zouden echter graag van de gelegenheid gebruik maken om uw zorgen zelf op te lossen, dus neem eerst contact met ons op.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Vermeld daarom geen gevoelige informatie in uw e-mails aan ons.

We zullen ons best doen om uw verzoek tijdig en kosteloos te behandelen, behalve wanneer dit een onevenredige inspanning zou vergen. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij gevolg kunnen geven aan uw verzoek.

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens juist en actueel worden gehouden. Als een van de persoonsgegevens die we over u hebben, verandert, houd ons dan op de hoogte zolang we over die gegevens beschikken. Als u gegevens van andere mensen met ons deelt, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. U dient bijvoorbeeld dergelijke andere personen, van wie u de gegevens aan ons verstrekt, te informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming te verkrijgen.

Mocht u nog andere vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staan ​​wij u graag te woord. Ook als u tips of suggesties heeft om ons privacybeleid te verbeteren, horen we het graag. Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via ons privacyformulier of de onderstaande contactgegevens. 

Beveiliging

JET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring en/of onze privacypraktijken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: via ons privacyformulier of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming/Privacy Council

Just Eat Takeaway.com functionaris gegevensbescherming/Privacy Council - Takeaway.com Group BV

Piet Heinkade 61

1019 GM Amsterdam

Nederland

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze privacy statement bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die we aanbrengen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen we uw toestemming vragen voor eventuele materiële wijzigingen in deze privacyverklaring.

We raden u aan om dit privacy statement g regelmatig te raadplegen voor de laatste informatie over onze privacyprocedures.

Dit privacy statement kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 29 juni 2022.