Privacyverklaring voor de webshop

Dit privacystatement is van toepassing op de algemene verwerking van gegevens van Takeaway.com restaurants. 

Als je een order plaatst via onze Webshop, is het Privacystatement Restaurants Webshop van toepassing. 

Restaurantgegevens die door Takeaway.com zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot het Restaurant en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens wij verwerken en waarom

Takeaway.com verwerkt je gegevens omdat je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doeleinden.

 1. Aanmeldingsproces

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn om je als Restaurant aan te melden en om te voldoen aan onze vereisten op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en EU-richtlijn 2015/849 over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Wij verwerken de volgende gegevens in het bestelproces:

 • (Bedrijfs)naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Nr. Kamer van Koophandel
 • BTW-nummer
 • Betaalwijze
 • Kopie legitimatiebewijs wettelijk vertegenwoordiger/UBO
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie van een zakelijke bankpas/-verklaring
 • Kopie van een bewijs van binnenlands adres
 • Menu
 • Logo

2. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze afdeling Klantenservice gebruiken wij de door jou verstrekte gegevens voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. Wij verwerken de volgende gegevens voor de klantenservice:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

3. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om ervoor te zorgen dat onze diensten aansluiten bij de voorkeuren van jou en van onze klanten, kunnen eventuele gegevens die je aan onze afdeling klantenservice verstrekt gebruikt worden voor zaken zoals klanttevredenheidsonderzoeken.  Wij verwerken de volgende gegevens voor klanttevredenheidsonderzoeken:

 • Naam
 • Beoordeling

4. Marketingboodschappen

Wij verwerken je gegevens ook om je (gepersonaliseerde) marketingboodschappen en
- berichten te kunnen sturen. Mocht je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze boodschappen en berichten willen aanpassen, kun je je uitschrijven via de link in het desbetreffende bericht. Wij verwerken de volgende gegevens voor marketingdoeleinden:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Postcode

5. Cookies

Daarnaast maakt Takeaway.com gebruik van cookies voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketingcookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt. Wij verwijzen naar ons Cookiestatement voor meer informatie over cookies.

6. Analyse

Wij gebruiken jouw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. Wij zorgen er altijd voor, dat de rapportages geen naar jou herleidbare gegevens bevatten.  

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Takeaway.com maakt ter uitvoering van de overeenkomst met jou en ter verbetering van ons platform gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Takeaway.com maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en andere misdrijven. Verder gebruiken wij je postcode om een automatische selectie te maken van restaurants in de buurt van de locatie van een klant.

Hoe lang wij gegevens bewaren

Takeaway.com zal je gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wij zullen je gegevens alleen langer bewaren wanneer de wet ons hiertoe verplicht. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Wanneer we echter een back-up terugplaatsen, zullen wij de gegevens op dat moment verwijderen. 

Delen met klanten / Persoonsgegevens Klanten

Takeaway.com deelt je gegevens met de klant die bij jou heeft besteld. Aangezien de klant jouw directe klant is, heb je een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen met betrekking tot de verwerking van diens persoonsgegevens. Klanten kunnen direct contact met jou opnemen als zij vragen hebben over hoe je met hun persoonsgegevens omgaat. 

Jij en wij zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de persoonsgegevens van klanten die voor jouw en onze eigen doeleinden en met jouw en onze eigen middelen en/of namens jou of ons worden verwerkt. Dit betekent dat wij beiden onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan wij (deels) de doeleinden en middelen bepalen.  

Delen met anderen 

Takeaway.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- of marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met de volgende partijen worden je gegevens mogelijk gedeeld:

 • Softwareleveranciers
 • Implementatiepartners
 • Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
 • Analytische dienstverleners

Websites van derden 

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Let er bij het openen van websites van derden op, dat elk van deze websites een eigen privacystatement heeft. Takeaway.com selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop zij je persoonsgegevens behandelen.

Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je gegevens, dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons privacybeleid. Je kunt je hiervoor wenden tot [email protected]

Beveiliging

Takeaway.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: [email protected].  

Contactgegevens

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over dit privacy statement en/of onze privacyprocedures, kun je je wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming via ons privacyformulier of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming/Privacy Council:

Just Eat Takeaway.com functionaris gegevensbescherming/Privacy Council - Takeaway.com Group B.V.

Piet Heinkade 61

1019 GM Amsterdam

Nederland