Termeni și Condiții pentru campania Takeaway.com „Vouchere pentru clienți”

Termeni și Condiții pentru campania Takeaway.com „Vouchere pentru clienți”

Prezentul document Termeni și Condiții este valabil pentru campania „Vouchere pentru clienți” („Campania”) de la Takeaway.com Central Core B.V, care se desfășoară în perioada 11.06 - 11.07.2021. Restaurantele partenere înscrise pe Takeaway.com sunt eligible pentru a primi vouchere pentru consumatori. Restaurantele partenere pot participa la Campanie prin plasarea de comenzi cu o valoare minimă de 200 lei (TVA inclus) în magazinul online pentru parteneri (shop.takeaway.com/ro). Atunci când un restaurant comandă de cel puțin 200 lei și își oferă consimțământul explicit prin marcarea căsuței de campanie înainte de finalizarea comenzii, acesta va primi vouchere pentru consumatori în valoare totală de 1000 lei.

Informații generale

1. Campania este organizată de Takeaway.com Central Core B.V., o companie privată cu răspundere limitată înregistrată conform legislației olandeze și având sediul social la Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, care acționează pentru sine și în numele oricărei entități corporative sau persoane care controlează, este controlată prin sau se află sub controlul comun, direct sau indirect, al Takeaway.com Group BV (denumită în continuare „Takeaway.com”). 

2. Participând la această campanie, tu, numit în continuare „Participant”, declari că ești de acord cu termenii și condițiile din prezentul document.

3. Campania va începe la data de 11 iunie și se va încheia la 11 iulie 2021.

4. Participanții care încalcă termenii și condițiile din acest document vor fi excluși de la participarea la Campanie. 

Campania 

5. Campania este asociată și se desfășoară pe shop.takeaway.com/ro.

6. Pentru a participa la Campanie Participantul trebuie:

a. Să plaseze pe perioada campaniei cel puțin o comandă de minim 200 lei, TVA inclus, în magazinul online pentru parteneri (shop.takeaway.com/ro).

b. Să accepte Termenii și condițiile acestei campanii și să își ofere consimțământul explicit pentru primirea voucherelor prin marcarea căsuței de campanie înainte de finalizarea comenzii.

7. Participantul care a îndeplinit condițiile a. și b. din articolul 6 va primi vouchere pentru consumatori în valoare de 1000 lei.

8. Participantul poate participa la Campanie de oricât de multe ori dorește.

9. Takeaway.com nu percepe niciun fel de taxe de comunicare pentru participarea la Campanie. Takeaway.com își rezervă dreptul de a suspenda, revoca sau extinde Campania în orice moment și poate face acest lucru la propria discreție. 

Participanți

10. Oricine poate participa la Campanie cu excepția angajaților Takeaway.com și a membrilor lor de familie, companiilor care fac parte din grupul Takeaway.com și terților angajați de Takeaway.com pentru realizarea și implementarea Campaniei. 

11. Participanții la Campanie trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani. Persoanele sub 16 ani au nevoie de permisiunea părinților sau a tutorilor pentru a participa la Campanie. Cu toate acestea, nu putem verifica dacă un Participant are peste 16 ani. Din acest motiv îi sfătuim pe părinți să supravegheze activitățile online ale copiilor lor. 

12. Compania Takeaway.com poate refuza sau exclude Participanți la propria discreție, fără a da vreun motiv și fără a fi răspunzătoare pentru vreun prejudiciu adus Participantului.

Vouchere pentru consumatori

13.  Participanții care au îndeplinit condițiile a. și b. din articolul 6 va primi vouchere pentru consumatori în valoare totală de 1000 lei. Valoarea unui voucher individual este de 20 lei.

14. Voucherele pentru consumatori or fi trimise către Participant prin poștă. Acestea vor fi expediate în maximum două săptămâni după ce Participantul a îndeplinit toate condițiile menționate la articolul 6.

15. Voucherele nu pot fi schimbate pentru bani, alte bunuri sau servicii. În cazul în care voucherele sunt refuzate, acestea vor rămâne în proprietatea Takeaway.com. 

16. Voucherele pentru consumatori sunt personalizate, ceea ce înseamnă că acestea pot fi folosite exclusiv pentru a plasa comenzi la restaurantul Participantului. Acestea nu sunt transferabile.

17. Voucherele pentru consumatori sunt valabile pâna la 10.12.2021. Voucherele nu pot fi returnate sau schimbate și nu pot fi folosite în combinație cu alte oferte sau coduri de reducere. Atunci când voucherele sunt valorificate se aplică Termenii și condițiile generale ale Takeaway.com și Termenii menționați pe voucherele fizice.

18. Voucherele nu pot fi vândute sau distribuite prin terțe părți. Fiecărui client i se poate oferi un singur voucher. Takeaway.com își rezeră dreptul de a bloca orice tentativă de utilizare a voucherelor în caz de fraudă sau abuz. În cazul în care regulile menționate anterior sunt încălcate sau în cazul în care frauda este suspectată, Takeaway.com poate percepe valoarea totală a voucherelor prin deducerea acesteia din factura lunară. 

19. Takeaway.com poate refuza în orice moment să ofere vouchere consumatorului în cazul anulării mai multor comenzi în timpul sau după data de încheiere a campaniei.

Confidențialitate

20. Declarația de confidențialitate a Takeaway.com și Regulamentul General privind Protecția Datelor se aplică informațiilor personale trimise de către participant în legătură cu prezenta Campanie. 

21. Informațiile personale puse la dispoziție de către Participant companiei Takeaway.com în legătură cu această Campanie sunt utilizate pentru a informa Participantul despre Campanie și pentru a informa Participantul dacă a câștigat un premiu. Aceste informații vor fi șterse după 3 luni.

Răspundere

22. Ești de acord cu faptul că participarea la Campanie este pe propriul tău risc.

23. Compania Takeaway.com nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu al proprietății și/sau al persoanelor rezultat din folosirea premiului. 

24. În cazul în care competiția se încheie, este modificată sau suspendată din orice motiv, Takeaway.com și terții angajați de Takeaway.com nu sunt responsabili pentru niciun prejudiciu sau costuri efectuate de către Participanți, iar Participanții nu au dreptul la compensații. 

Altele

25. Prezentul document Termeni și condiții care se referă la Campanie este disponibil și poate fi descărcat accesând https://shop.takeaway.com/ro/content/voucher-campaign-euro

26. Documentul Termeni și condiții care se referă la Campanie nu va fi modificat de Takeaway.com în perioada Campaniei. 

27. Termenii și condițiile sunt supuși legislației olandeze. Orice dispută generată de această campanie sau de termenii și condițiile de mai sus va fi înaintată spre soluționare organelor competente din Amsterdam (Olanda). 

28. Taxele (pentru jocurile de noroc) datorate acestei Campanii vor fi suportate de Takeaway.com.

29. Pentru reclamații cu privire la Campanie, te rugăm să iei legătura cu departamentul Servicii Clienți al Takeway.com.

Date de contact:

Splaiul Unirii 76,  etaj 11

040037 București,  România
Email: ro@takeaway.com
Tel: 021 96 97

JET Campaign Terms & Conditions Voucher Campaign

These terms & conditions are applicable to the campaign Consumervouchers (“Campaign”) by Takeaway.com Central Core B.V., which runs from 11-06-2021 until 11-07-2021. Restaurants can participate in this campaign by ordering above a threshold on the Partner Webshop. When restaurants order above that threshold and opt-in for the campaign, they will receive the worth of the threshold in consumer vouchers. Only signed-up partner restaurants can participate in this campaign.

General

1. The Campaign is organized by Takeaway.com Central Core B.V. a private limited liability company incorporated under Dutch law, having its registered office at Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam and acting for itself and on behalf of any corporate entity or person that controls, are controlled by or under the common control, directly or indirectly, with Takeaway.com Group B.V. (hereinafter referred to as ‘JET’). 

2. By participating in the Campaign you, hereinafter also referred to as “Participant”, declare to agree with these terms and conditions.

3. The Campaign will start at 11-06-2021 and ends at 11-07-2021.

4. Participants that act in violation with these conditions will be excluded from participation in the Campaign. 

The Campaign 

5. The Campaign is enrolled on shop.takeaway.com/ro/ .

6. To take part in the Campaign the Participant has to:

a. Order above 200 RON, including VAT in the Partner Webshop

b. Agree to the Terms & Conditions of this campaign and state that he/she wants to receive the consumer vouchers in an opt-in in the checkout of the Partner Webshop. 

7. The participant who has fulfilled conditions a and b from article 6 will receive consumer vouchers with a worth of the threshold. 

8. Participants may participate in the Campaign as much as they like.

9. JET reserves the right to suspend, revoke or extend the Campaign at any time and may do so in its sole discretion.

Participants

10. Everyone can participate in the Campaign with the exceptions of (family members of) employees of JET, group companies of JET, and third parties engaged by JET for the execution of this Campaign. 

11. A minimum age of 18 years is required for participation in the Campaign. Participants younger than 18 years of age need to have permission from their parents or guardians to participate in the Campaign. However, we cannot verify whether a Participant is over 18. We, therefore, advise parents to be involved in their children’s online activities. 

12. JET may refuse or exclude Participants in its sole discretion, without giving a reason and without being liable for any damage of the Participant.

Consumer vouchers

13. The participant who has fulfilled the conditions a and b from article 6 will receive consumer vouchers with a worth of 1000 RON. The value of one Consumer voucher is 20 RON. 

14. The consumer vouchers will be sent to the participants by post and will not be sent later than two weeks after the participant has fulfilled the conditions to receive the consumer vouchers on shop.takeaway.com/ro/.

15. The consumer vouchers cannot be exchanged for money, goods, or services. In case of refusal of the consumer vouchers the prize will remain property of JET. 

16. The consumer vouchers are personalized and therefore can only be spent at the participant's restaurant. The consumer vouchers are not transferable. 

17. The consumer vouchers will be valid until 1-12-2021. Vouchers cannot be returned or exchanged for other vouchers and cannot be combined with other vouchers of any kind. When redeeming the voucher, JET general terms and conditions and the terms on the voucher itself apply.

18. The vouchers may not be sold to or via third parties and participants are not allowed to distribute more than one voucher to each customer. JET retains the right to block any usage of the vouchers if it detects any signs of the above, fraud, or abuse, in which case JET may charge you for the total value of the vouchers on your next monthly invoice. 

19. JET can at any time refuse to offer the consumer vouchers in case of multiple order cancellations during or after the end date of the campaign.

Privacy

20. JET’s privacy statement and the General Data Protection Regulation apply to the personal information shared by participants in connection to this Campaign. 

21. The personal information made available by the Participant to JET in connection to the Campaign is used to inform the Participant about the Campaign and to inform the Participant if he/she has won a prize. This data will be deleted after three months.

Liability

22. You acknowledge that participation in the Campaign is at your own risk.

23. JET does not guarantee the quality of the products provided by third parties.

24. If the Campaign is terminated, modified, or suspended for any reason whatsoever, JET and third parties engaged by JET, are not liable for any damage of or costs made by Participants, and Participants are not entitled to compensation.

Others

25. These Campaign terms and conditions can be found and downloaded on  hhttps://shop.takeaway.com/ro/content/voucher-campaign-euro

26. These Campaign terms and conditions will not be changed by JET during the term of the Campaign. 

27. Dutch law applies to these terms and conditions. Any dispute arising from this campaign or these conditions will be submitted to the competent court in Amsterdam (the Netherlands). 

28. Any taxes (or other gambling taxes) due in respect of this Campaign are for the account of the restaurants.

29. For complaints about the Campaign, please contact the JET customer service. 

Contact details

Splaiul Unirii 76,  etaj 11

040037 București,  România
Email: ro@takeaway.com
Tel: 021 96 97